reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Młoda nauka w ofensywie

Nowatorskie wykorzystanie ultrasonografii czy drukarka do wytwarzania elastycznej elektroniki – to dwa projekty znajdujące się na pierwszych pozycjach listy rankingowej w XI edycji Programu LIDER.

63 badaczy z łącznym dofinansowaniem na kwotę 89 mln PLN – oto wyniki jedenastego już konkursu w Programie LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Programie LIDER NCBR przyznaje środki młodym naukowcom z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego. Tematyka zwycięskich aplikacji jest zdominowana przez nauki inżynieryjne i techniczne, a na kolejnych miejscach plasują się nauki przyrodnicze oraz – ex aequo – nauki medyczne i o zdrowiu oraz nauki rolnicze. Na samej górze listy rankingowej w XI edycji Programu LIDER znalazł się projekt dr inż. Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Cel przyświecający realizacji projektu, stanowi odpowiedź na potrzebę zarówno pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi jak i środowisk onkologicznych. W chwili obecnej pacjentki, które leczone są w pierwszym etapie za pomocą chemioterapii neoadjuwantowej (przedoperacyjnej), poddawane są terapii przez wiele tygodni, otrzymując w tym czasie kolejne dawki toksycznych terapeutyków bez jakiejkolwiek kontroli czyli bez pewności, że leczenie przynosi pożądane rezultaty. W efekcie istnieje m.in. grupa chorych, nie odpowiadająca na leczenie, u których chemioterapia kontynuowana jest przez długi okres czasu zbędnie. W konsekwencji u tych pacjentek w znacznym stopniu zmniejszają się szanse na wydłużenie życia lub całkowite wyleczenie. Rozwiązanie, które stanowiło będzie efekt końcowy projektu, to narzędzie bazujące na ultrasonografii czyli technice znanej, powszechnej, dostępnej oraz akceptowalnej przez środowiska medyczne. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych w zupełnie nowatorski sposób, poprzez wykorzystanie ultrasonografii ilościowej, umożliwi charakteryzowanie tkanek na poziomie mikrostruktury, a tym samym pozwoli, w sposób nieinwazyjny i bezpieczny dla pacjenta, na monitorowanie zmian zachodzących w guzie pod wpływem chemioterapii neoadjuwantowej po każdy kolejnym kursie podania leku. Możliwe stanie się zatem wyodrębnienie pacjentek odpowiadających oraz nieodpowiadających na leczenie i dostosowanie terapii indywidualnie w zależności od reakcji. To w konsekwencji zmaksymalizuje szanse na wyleczenie – tłumaczy dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska. Kolejny najwyżej oceniony w XI konkursie projekt został zgłoszony przez dr. inż. Marcina Winnickiego z Politechniki Wrocławskiej. Jego celem jest opracowanie i wykonanie prototypu drukarki do drukowania elastycznej elektroniki z zastosowaniem dyszy ultradźwiękowej i przetestowania jej pod względem wytwarzania precyzyjnych ścieżek przewodzących na wybranych podłożach polimerowych w postaci folii. – Udzielone w ramach projektu dofinansowanie pozwala stworzyć namiastkę gotowego produktu. W moim przypadku będzie to prototyp urządzenia, którym będę mógł zachęcić przedsiębiorców do dalszej współpracy. W mój projekt będą zaangażowani specjaliści z następujących dziedzinach: inżynierii materiałowej, ultradźwięków, automatyzacji, optoelektroniki, elektroniki oraz wytrzymałości materiałów, którzy są absolwentami Politechniki Wrocławskiej – mówi dr inż. Marcin Winnicki. Wśród rozwiązań wyróżnionych w ostatniej edycji programu znalazły się także m.in. narzędzia wspomagające rehabilitację dłoni, czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych w ekstremalnym zakresie temperatur, laser światłowodowy do wielofotonowego obrazowania biomedycznego, termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia dla przemysłu opakowaniowego czy zintegrowany system informatyczny do oceny bezpieczeństwa głębokich sieci neuronowych w samochodach autonomicznych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1