reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia przystąpiła do Klastra „Luxtorpeda 2.0”

APS Energia SA, producent systemów zasilania, została nowym członkiem Klastra „Luxtorpeda 2.0”, podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego, skupiającego największe przedsiębiorstwa tej branży w Polsce.

APS Energia produkuje systemy zasilania m.in. dla energetyki kolejowej, taboru kolejowego i tramwajowego, sektora energetycznego i energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. – Rozwój urządzeń dla sektora trakcji i transportu zajmuje w naszej strategii niezwykle istotne miejsce. Stawiamy na innowacje i produkty odpowiadające jak najlepiej na potrzeby rynkowe. Umożliwia nam to własny dział R&D i liczne współprace z ośrodkami naukowymi. Otwarci jesteśmy również na takie partnerstwa jak ten z Klastrem „Luxtorpeda 2.0”. Liczę, że wymiana doświadczeń i wspólne relacje przyniosą owocne rezultaty obu stronom – powiedział Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia SA. Założony w 2017 roku Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” jest podmiotem reprezentującym sektor rynku transportowego, skupiającym największe przedsiębiorstwa w branży w Polsce. Klaster „Luxtorpeda 2.0” uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy oraz budowaniu sieci powiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami. Klaster opracowuje raporty i analizy dotyczące strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości wykorzystując polskie produkty i usługi – czytamy w komunikacie.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2