reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 lutego 2021

MedApp jednym z siedmiu beneficjentów unijnego programu Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020

MedApp, firma technologiczna rozwijająca rozwiązania wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny cyfrowej, otrzymała grant w ramach unijnego programu na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych pt. Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020.

MedApp SA jest jednym z siedmiu beneficjentów projektu DECODE w ramach unijnego programu Maria Skłodowska Curie – Horyzont 2020. W ramach grantu MedApp zatrudni dwóch doktorantów, którzy dzięki współpracy z firmą otrzymają możliwość poznania nowoczesnego środowiska pracy i wykorzystania innowacyjnych technologii firmy przy realizacji badań w pracach doktorskich.
Projekt potrwa 4 lata, a łączna wartość grantu dla MedApp SA wyniesie 369 957,2 EUR. MedApp ocenia, że udział w Projekcie DECODE przyczyni się do rozwoju oprogramowania CarnaLife Holo oraz rozpoznawalności spółki na rynkach zagranicznych.
– Założeniem naszego zgłoszenia było wzmocnienie współpracy, zwłaszcza w międzynarodowym środowisku na linii biznes-nauka. MedApp to firma technologiczna, która powstała dzięki bliskiej współpracy ze środowiskiem naukowym, dlatego tak ważna jest dla nas kontynuacja tej drogi i rozpowszechnianie tego modelu współpracy. Cieszymy się, że dzięki grantowi będziemy mogli stworzyć dodatkowe, tak ważne w dalszym rozwoju spółki, stanowiska pracy. Projekt umożliwia nam współpracę z Uniwersytetem w Janinie (Grecja), Politechniką Mediolańską (Włochy), BioIRC- Bioengineering Research and Development Center (Serbia), Uniwersytetem w Patras (Grecja), Uniwersytetem w Montpellier (Francja), Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (Grecja), Akademią Górniczo Hutniczą (Polska) oraz Boston Scientific Limited (Irlanda), jednego ze światowych liderów rynku innowacji w medycynie – mówi Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp SA. Spółka w ramach projektu będzie prowadziła badania w zakresie pomiarów struktur anatomicznych w obrazach medycznych w przestrzeni holograficznej oraz automatycznej segmentacji tętnic w danych z tomografii komputerowej z wykorzystaniem aplikacji CarnaLife Holo. CarnaLife Holo, produkt MedAppu, który będzie wykorzystywany w ramach realizacji grantu, jest innowacyjną technologią trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, wspierającą planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego. Gogle stanowią pomocniczy, interaktywny ekran dostępny podczas planowania zabiegu oraz w dowolnym miejscu sali zabiegowej. Aplikacja CarnaLife Holo jest między innymi wykorzystywana w obszarze radiologii interwencyjnej, kardiologii, onkologii oraz ortopedii.
reklama
reklama
September 28 2022 09:56 V20.8.35-1