reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator
Przemysł elektroniczny |

Apator dał odpór pandemii

Mimo wymagających warunków rynkowych w 2020 roku Grupa prowadziła działalność bez zakłóceń, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 6% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,5 mln zł) oraz zysk netto na poziomie blisko 63 mln zł (+14% r/r) – raportuje Apator.

– Czarne scenariusze się nie ziściły – podsumowuje rok 2020 Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Dzięki naszej determinacji, przy większym wysiłku głównie po stronie procesów operacyjnych, zbliżyliśmy się do pierwotnie założonych celów. W odniesieniu do założeń strategicznych pandemia nieco nam przeszkodziła, ale efekty naszej pracy są dużo lepsze niż mogło wynikać z prognoz ekonomistów czy nastrojów gospodarczych – dodaje. – W dalszym ciągu koncentrujemy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Opracowaliśmy procedury działania, które zdały egzamin i nadal obowiązują. Dzięki temu pracujemy bez zakłóceń.
Apator w bieżącym roku zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w porównaniu z rokiem 2020, z 80 mln zł do 100 mln zł. Najważniejszy projekt to relokacja zakładu produkcyjnego Apator Powogaz.
Apator podkreśla, że Grupa była w stanie prowadzić stabilną działalność i wypracowywać solidne wyniki finansowe dzięki zdywersyfikowanemu biznesowi Grupy, szerokiemu portfolio ofertowemu oraz wypracowanych relacjach biznesowych w kraju oraz na głównych rynkach eksportowych. Duże znaczenie miały także prowadzone działania optymalizacyjne, poprawa efektywności, automatyzacja procesów operacyjnych oraz kontrola kosztów. Reasumując, w okresie 1-4Q 2020 r. Grupa Apator uzyskała poprawę wyników r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest zauważalny (+56,9 mln zł, co stanowi +6%). Zysk brutto na sprzedaży utrzymał się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo spadków cen urządzeń pomiarowych na rynku, wzrostu konkurencji (zwłaszcza w segmencie EE) oraz wyższych kosztów TKW po stronie transportu surowców i materiałów. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 78,3 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła r/r o 4%, osiągając poziom 130,9 mln zł. Wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 6 mln zł) korzystniejszy niż w 2019 r. (efekt różnic kursowych oraz dodatniego wyniku na transakcjach walutowych wyniósł 6,7 mln zł). W efekcie Grupa Apator wypracowała w omawianym okresie zysk netto wyższy o 14% r/r, osiągający poziom 63 mln zł - czytamy w komunikacie. – Pandemia wzmogła proces erozji cenowej, dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej i na tym będziemy się koncentrować – zapowiada Mirosław Klepacki. – Będziemy nadal optymalizować nasze procesy, planujemy zwiększać inwestycje i dalej automatyzować produkcję. W perspektywie najbliższych lat planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne Grupy. W 2020 r. ich wartość wyniosła ok. 80 mln zł, zaś na 2021 r. zaplanowane są wydatki na kwotę ponad 100 mln zł. Inwestycje mają dotyczyć automatyzacji procesów produkcyjnych i zwiększenia skalowalności produkcji, głównie w segmencie Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna, a także rozwoju nowych produktów i usług, zwłaszcza w obszarze rozwiązań dla inteligentnych sieci i OZE. Najważniejszą inwestycją w perspektywie 2021-22 jest projekt relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz. Apator przygotowuje się także do roll’outu smart meteringu w Polsce, zarówno pod kątem oferty i mocy produkcyjnych, jak i zapewnienia skutecznego łańcucha dostaw komponentów. Budujemy takie moce produkcyjne, które umożliwią nam sprostanie zadaniu, jakim jest roll’out inteligentnych liczników energii w Polsce. Szacujemy, że może on dotyczyć wymian ok. 3,5 mln sztuk liczników rocznie. Czekamy na ogłoszenie przetargów, jesteśmy na nie gotowi – zapowiada prezes Apatora. – Wymiana liczników na tak dużą skalę będzie dla operatorów ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym. Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Grupa Apator ma tu znaczące wieloletnie doświadczenie i zasoby, w które nadal planujemy inwestować – dodaje. W grudniu 2020 roku Apator wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,45 zł na akcję. Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,20 zł na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas ZWZ. © Apator

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama