reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anthony Bolan / Dreamstime Technologie | 16 kwietnia 2010

Wybór topnika

Artyku艂 jest kontynuacj膮 materia艂u 鈥3 etapy w艂a艣ciwego wyboru pasty lutowniczej鈥. Tym razem prezentujemy zagadnienia, zwi膮zane z wyborem topnika.
Zar贸wno dane techniczne jak i wykorzystanie w przemy艣le przyczyni艂y si臋 do obecnej konwencji nazewnictwa topnik贸w. Konwencja przemys艂owa zawiera pi臋膰 podstawowych kategorii topnik贸w: R, RMA, RA, NC i WS. Poni偶sze podsumowanie jest kr贸tkim wyja艣nieniem, w jaki spos贸b dane techniczne mia艂y wp艂yw na okre艣lenie kategorii. Istniej膮 cztery rodzaje topnik贸w okre艣lone w Specyfikacji Wojskowej QQ-S-571E. Nazwy brzmi膮 Kalafonia (ang. R), Kalafonia lub 呕ywica 艁agodnie Aktywowana (ang. RMA) oraz Kalafonia lub 呕ywica Aktywowana (ang. RA) i nie-kalafonia lub nie-偶ywica (ang. AC). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w, nazw臋 AC zast膮piono w przemy艣le na WS dla substancji rozpuszczalnych w wodzie. Ka偶dy rodzaj topnika jest dost臋pny na r贸偶nym poziomie aktywno艣ci, w zakresie okre艣lonym za pomoc膮 odpowiednich wynik贸w test贸w. IPC r贸wnie偶 posiada system oceny topnika. System wykorzystuje cztery litery do opisu ka偶dego topnika jak opublikowano w dokumencie J-STD-004. Owe cztery litery opisuj膮 produkt pod wzgl臋dem rodzaju materia艂u, ale nie ograniczaj膮 si臋 do kategorii jak kalafonia i nieorganiczna, ani do poziomu aktywno艣ci i zawarto艣ci halogenk贸w. Przyk艂ad: wolna od halogen贸w, pasta oparta na kalafonii o niskiej aktywno艣ci jest kategoryzowana jako ROL0. RO oznacza kalafoni臋, gdzie L oznacza nisk膮 aktywno艣膰, a liczba 0 oznacza brak wykrywalno艣ci halogenk贸w. Ponadto, standard IPC doda艂 do kategorii topnik zwany jako No Clean. Ta nowa kategoria topnika jest okre艣lona przez nie-kleist膮 pozosta艂o艣膰 i zgodna z testem Rezystancji Powierzchniowej Izolacji (ang. SIR) o warto艣膰 1x108惟. Ka偶d膮 z pi臋ciu kategorii topnika mo偶na w skr贸cie opisa膰 okre艣laj膮c jej aktywno艣膰, cechy fizyczne pozosta艂o艣ci i metody czyszczenia, kt贸re mog膮 by膰 stosowane w celu jej usuni臋cia. Topnik kalafoniowy (R) sk艂ada si臋 z kalafonii i rozpuszczalnika. Topnik kalafoniowy ma bardzo nisk膮 aktywno艣膰 i nadaje si臋 tylko do czystych i 艂atwych do lutowania powierzchni. Zgodnie z klasyfikacj膮 IPC jest to zwykle ROL0. Pozosta艂o艣膰 R jest twarda, nie-偶r膮ca, nieprzewodz膮ca i mo偶na j膮 nak艂ada膰 na wiele urz膮dze艅. Pozosta艂o艣膰 mo偶na usun膮膰 za pomoc膮 odpowiedniego rozpuszczalnika. Topnik no clean (NC) sk艂ada si臋 z kalafonii, rozpuszczalnika i niewielkiej ilo艣ci aktywatora. Topnik NC zazwyczaj ma nisk膮 lub umiarkowan膮 aktywno艣膰 i jest odpowiedni dla 艂atwych do lutowania powierzchni. Zgodnie z klasyfikacj膮 IPC jest to zwykle ROL0 lub ROL1. Pozosta艂o艣膰 NC jest czysta, twarda, nie-偶r膮ca, nie przewodzi pr膮du i jest zaprojektowana do nak艂adania na wiele typ贸w urz膮dze艅. Pozosta艂o艣ci mog膮 by膰 usuni臋te za pomoc膮 odpowiedniego rozpuszczalnika. Niekt贸re, ale nie wszystkie topniki NC s膮 trudniejsze do usuni臋cia ni偶 w przypadku topnik贸w RMA. Topnik kalafoniowy 艣rednio aktywowany (RMA) sk艂ada si臋 z kalafonii, rozpuszczalnika i niewielkiej ilo艣ci aktywatora. Wi臋kszo艣膰 topnik贸w RMA posiada do艣膰 nisk膮 aktywno艣膰 i s膮 najbardziej odpowiednie dla 艂atwych do lutowania powierzchni. Zgodnie z klasyfikacj膮 IPC jest to zwykle ROL0, ROL1, ROM0 lub ROM1. Pozosta艂o艣膰 topnika RMA jest czysta i mi臋kka. Wi臋kszo艣膰 jest nie-偶r膮ca i nieprzewodz膮ca pr膮du. Wymagania oczyszczania s膮 oparte na aktywno艣ci topnika i rodzaju produktu, gdzie jest stosowany. Wiele topnik贸w RMA przechodzi pomy艣lnie test Rezystancji powierzchniowej izolacji (ang. SIR) jako topnik NC. Pozosta艂o艣ci mo偶na usun膮膰 za pomoc膮 odpowiedniego rozpuszczalnika. Topnik kalafoniowy aktywowany (RA) sk艂ada si臋 z kalafonii, rozpuszczalnika i silnych aktywator贸w. Topnik RA ma podobn膮 i wi臋ksz膮 aktywno艣膰 od RMA dla powierzchni 艣rednio i wysoko utlenionych. Zgodnie z klasyfikacj膮 IPC jest to zwykle ROM0, ROM1, ROH0 lub ROH1. Pozosta艂o艣膰 topnika RA uwa偶a si臋 za 偶r膮c膮. Podzespo艂y wra偶liwe na korozj臋 lub z mo偶liwo艣ci膮 przewodzenia pr膮du elektrycznego za przyczyn膮 pozosta艂o艣ci powinny by膰 jak najszybciej oczyszczone po monta偶u. Pozosta艂o艣ci mo偶na usun膮膰 za pomoc膮 odpowiedniego rozpuszczalnika. Rozpuszczalny w wodzie topnik (WS) sk艂ada si臋 kwas贸w organicznych, tiksotropu i rozpuszczalnika. Topnik WS wyst臋puje w szerokim zakresie aktywno艣ci, od nieaktywnych po bardzo wysok膮 aktywno艣膰 w procesie lutowania, a偶 do najtrudniejszych powierzchni, takich jak stal nierdzewna. Ze wzgl臋du na fakt, 偶e topnik WS obejmuje wszystkie zakresy aktywno艣ci, specyfikacja produktu musi obejmowa膰 korozj臋 i niebezpiecze艅stwo przewodnictwa pr膮du. Klasyfikacja IPC zwykle zaczyna si臋 od OR, kt贸ry odpowiada organicznej kalafonii. Wyst臋puj膮 na poziomie aktywno艣ci L, M, H i o zawarto艣ci halogenk贸w 0 lub 1. Zgodnie z definicj膮 pozosta艂o艣ci mog膮 by膰 usuni臋te za pomoc膮 wody. Wykres Por贸wnania Topnik贸w (Rys. 1) jest graficznym przedstawieniem zakresu aktywno艣ci ka偶dej kategorii topnika, kt贸re s膮 zwykle dost臋pne i przedstawiaj膮 wzgl臋dn膮 ich aktywno艣膰. Jak wida膰, wiele nak艂ada si臋 na siebie. Rysunek 1: Wykres Por贸wnania Topnik贸w 漏 AMB Matryca lutowalno艣ci (Tabela 3) pokazuje por贸wnanie r贸偶nych rodzaj贸w topnik贸w z powszechnie stosowanymi metalami. Dla mosi膮dzu, br膮zu i stali nierdzewnej istnieje du偶a r贸偶norodno艣膰 sk艂adu chemicznego stopu. Ka偶dy stop nale偶y sprawdzi膰 pod wzgl臋dem typu topnika, kt贸ry chce si臋 zastosowa膰. Tabela 1. Matryca lutowalno艣ci 漏 AMB Autorem artyku艂u jest John Vivari z EFD, Inc. Artyku艂 powsta艂 dzi臋ki uprzejmo艣ci firmy AMB
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-1