reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Binary Helix i katowiccy twórcy dronoidów – Spartaqs – nawiązali współpracę

Binary Helix będzie podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań, m.in. inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.

Zarząd spółki Binary Helix SA 22 lutego 2021 roku podpisał umowę ramową o strategicznej współpracy z katowicką firmą Spartaqs. Zakres współpracy obejmuje m.in. dystrybucję przez Binary Helix ww. dronoidów inspekcyjnych. Wielkość zamówienia w ramach dystrybucji dronoidów będzie zależała od potencjału Binary Helix przy wznowieniu działalności operacyjnej. Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o nowe oraz wcześniejsze kanały dystrybucyjne spółki – czytamy w komunikacie. W ramach zawartej umowy, Spartaqs udzieli nieodpłatnie Binary Helix dostępu do stacji monitoringu dronoidów. Spartaqs udzieli też dostępu do swoich serwerów obliczeniowych, na których spółka będzie mogła rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów. – Umowa zawarta ze Spartaqs Sp. z o.o. to strategiczna umowa o szerokim i długofalowym zakresie współpracy. W związku z powyższym spółka uznała ww. umowę za istotną. Ze względu na tworzący się obecnie i jeszcze do końca nie ustalony potencjał startowy Binary Helix SA przy wznowieniu działalności, zarząd nie jest w stanie obecnie precyzyjnie oszacować finansowych ram zawartej umowy – informuje Binary Helix. Zawarta umowa ma istotny wpływ na wzrost potencjału Binary Helix SA ponieważ znacznie wzmacnia na starcie możliwości rozwoju spółki oraz pozytywnie wpłynie na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową – zapewnia Binary Helix. Firma Spartaqs powstała w 2014 roku i jako biuro konstrukcyjne działa w branży high-tech i skupia się wokół szeroko pojętej robotyki, automatyki i elektroniki. Spartaqs działa szczególnie aktywnie w obszarze pojazdów bezzałogowych (latających, pływających i jeżdżących), projektując dronoidy – wielozadaniowe roboty mogące wykonywać zadania bez udziału człowieka.
reklama
reklama
March 19 2023 23:07 V20.13.9-2
reklama
reklama