reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© blotty dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 lutego 2021

SoftBlue podsumowuje 2020 rok: przychody wyniosły 6,45 mln PLN

W samym czwartym kwartale firma osiągnęła 3,22 mln PLN przychodów netto, natomiast zysk netto w tym czasie wyniósł ponad 2,5 mln PLN, co oznacza prawie 330 proc. wzrost r/r.

Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo–rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma SoftBlue koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl.
– Wyniki za 2020 rok są dla nas satysfakcjonujące i potwierdzają, że obrana przez nas strategia jest słuszna. Koncentrujemy się na realizacji projektów skierowanych na software, IoT oraz dział badawczo-rozwojowy. Sfinalizowanie kilku istotnych projektów w ramach tych obszarów przyczyniło się do wypracowania w minionym roku znaczącego wzrostu zysku netto, który osiągnął 3,1 mln PLN. Przychody netto odnotowaliśmy na poziomie 6,45 mln PLN. Aż 50 proc. tego wyniku - 3,22 mln PLN - udało nam się osiągnąć w samym czwartym kwartale. Zysk netto od października do grudnia wyniósł ponad 2,5 mln PLN. Dało to SoftBlue ponad 4-krotny wzrost rdr. – informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – EBITDA w tym okresie wyniosła prawie 1,47 mln PLN – dodaje. W październiku ub. roku firma SoftBlue podpisała dwie znaczące umowy z podmiotami z sektora państwowego. Łączna wartość zamówień na systemy informatyczne wynosiła ok. 4 mln PLN. Oba projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku. W listopadzie spółka wkroczyła w następny etap budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. SoftBlue zakupiło wówczas działkę o pow. 703 m kw. w centrum Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. – Prace budowlane planujemy rozpocząć na przełomie najbliższych miesięcy. Zakończenie budowy zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 roku. Pokładamy duże nadzieje w tej inwestycji – komentuje Michał Kierul. Na powstanie Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln PLN. Całkowita wartość inwestycji przekracza 12 mln PLN. W tym samym czasie SoftBlue podjęło także decyzję o wzmocnieniu segmentu autorskich rozwiązań z obszaru IoT. Spółka koncentrowała się bowiem na najnowszym projekcie o nazwie Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator będzie służyć do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. W połowie grudnia SoftBlue podjęło kolejny istotny krok z punktu widzenia rozwoju prowadzonej działalności. Firma sfinalizowała bowiem zakup biznesu firmy easyCALL.pl. Transakcja objęła pracowników firmy, kontakty biznesowe i kontrakty spółki. – Będąc właścicielem firmy chcemy stworzyć i dostarczyć systemy powiązane z telefonią internetową oraz stacjonarną – informuje prezes zarządu SoftBlue. W minionym kwartale SoftBlue kontynuowało również realizację kilku projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mowa m.in. o innowacyjnej platformie konsumenckiej EcoScan, dzięki której konsumenci żywności w przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. Jednocześnie firma kontynuowała działania związane z zaprojektowaniem i stworzeniem rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu. Projekt prowadzony jest w ramach programu sektorowego INNOLOT. Ponadto w ostatnim czasie spółka finalizowała istotne kontrakty na sprzedaż swojego flagowego autorskiego rozwiązania o nazwie AirDron. To innowacyjny system, który służy do zaawansowanego badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów ze specjalistyczną głowicą. Zakupu rozwiązania dokonali zarówno klienci prywatni, jak i podmioty samorządowe. Z początkiem br. firma SoftBlue przeprowadziła publiczną emisję akcji z prawem poboru. Przydział akcji i zapisów na akcje oferowane zaplanowany został na przełom lutego i marca br. Aktualnie SoftBlue koncentruje się na rozwoju działalności eksportowej w ramach swojej spółki zależnej Milisystem.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1