reklama
reklama
reklama
reklama
© mucella1 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 lutego 2021

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż aktywów telemedycznych

Firma telemedyczna Infoscan, zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią, sprzeda podmiotowi zewnętrznemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a także udziały w spółkach zależnych: Scansoft SA oraz Scanlink Medical sp. z o.o.

Zgoda uzyskana od akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. – Uzyskanie zgody akcjonariuszy na sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach zależnych to istotny postęp w realizacji procesu połączenia z Movie Games Mobile. Sprzedaż pozwoli nam pozyskać środki, które zostaną przeznaczone na spłatę części zobowiązań spółki oraz w pełni zakończyć działalność na rynku telemedycznym, otwierając się tym samym na działalność w ramach bardzo perspektywicznego rynku gier mobilnych – informuje Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan. Zgodnie z Term Sheet Infoscan wraz z Movie Games Mobile będą mogli zrealizować sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach Scansoft oraz Scanlink Medical. W dalszej kolejności obie spółki będą poddane badaniu stanu prawnego i finansowemu. Po braku jakichkolwiek zastrzeżeń Infoscan dokona spłaty wszystkich zobowiązań m.in ze środków pozyskanych ze sprzedaży ZCP oraz emisji akcji. – Zgoda NWZ pozwala nam kontynuować proces połączenia z Movie Games Mobile. Ostatnie tygodnie spędziliśmy na przygotowaniach do zrealizowania transakcji sprzedaży ZCP. Rozpoczęte zostały prace biegłego mające potwierdzić tzw. “fair value” aktywów telemedycznych przeznaczonych do zbycia. Po ich zakończeniu będziemy gotowi do określenia ceny emisyjnej akcji serii N – komentuje Piotr Sobiś. Biorąc pod uwagę zmianę profilu działalności spółki w wyniku połączenia z Movie Games Mobile, akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka, związanych z Grupą Movie Games Patryk Jasiński pełni funkcje prezesa zarządu w spółce True Games SA, natomiast Karol Fornalczyk jest project managerem odpowiedzialnym za kluczowe produkcje w Movie Games Mobile.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1