reklama
reklama
reklama
© TechnoSystem Przemysł elektroniczny | 15 lutego 2021

Technosystem opracowuje innowacyjny system kontrolno-pomiarowy dla laboratoriów

Technosystem w konsorcjum z Politechniką Warszawską otrzymał środki na opracowanie i komercjalizację systemu kontrolno-pomiarowego NESTER. W związku z projektem Technosystem rozbudowuje park maszynowy oraz rozwija dział B+R.

– Przewagę innowacyjną systemu NESTER nad obecnymi rozwiązaniami stanowić będzie skalowalność, adaptowalność oraz możliwość działania w niespotykanym dotychczas subnanosekundowym reżimie czasowym – podkreśla Technosystem w komunikacie.
Nowy zunifikowany system zastąpi aparaturę wykorzystywaną przez laboratoria m.in. w pracach nad aplikacjami kwantowymi, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek jonowych. Rezultaty tych badań są wykorzystywane przez badaczy innych dziedzin takich, jak chemia, biologia, geodezja oraz kryptografia. Rynkiem docelowym dla sprzedaży modułów będą również odbiorcy przemysłowi, wdrażający technologie kwantowe (np. optyczne zegary atomowe), telekomunikacyjne (m.in. zagadnienia sieci 5G, radary, radiokomunikacja) oraz systemy sterowania i testowania. – Dzięki przemyślanej modułowej implementacji NESTER ma szansę stać się nowym standardem wśród aparatury z dziedziny Scientific Instrumentation – informuje w opublikowanym przez firmę komunikacie Paweł Kozakiewicz, odpowiedzialny za nadzór nad dokumentacją i łańcuchem dostaw. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są przez obie strony konsorcjum we wzajemnie uzupełniających się etapach. W ramach prac przemysłowych Technosystem buduje linię produkcyjną umożliwiającą niezawodny oraz opłacalny montaż wysokiej klasy modułów elektronicznych wchodzących w skład systemu NESTER. W tym celu rozbudowano park maszynowy o urządzenia umożliwiające m.in. inspekcję pasty lutowniczej, lutowanie w atmosferze ochronnej oraz lakierowanie selektywne. – Głównym celem prac projektowych prowadzonych w przedsiębiorstwie jest wdrożenie stanowisk realizujących zautomatyzowany proces testowania poprodukcyjnego oraz wykonanie kompletnej dokumentacji technologicznej produktu, co pozwoli na osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej w niedalekiej przyszłości. Za tę część prac odpowiedzialny będzie rozbudowany dział badawczo-rozwojowy – wyjaśnia Marcin Kiepiela, kierownik działu B+R. Projekt pt. „Niskolatencyjny, synchroniczny i skalowalny system SDR (NESTER)” finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. Całkowita wartość projektu wynosi 10 283 925,00 zł, przy czym wartość dofinansowania to 8 557 820,00 zł. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2022 roku. © Technosystem to podwarszawski dostawca usług kontraktowego montażu elektroniki. Firma w ubiegłym roku obchodziła dziesiątą rocznicę rozpoczęcia działalności, otwierając jednocześnie nową siedzibę oraz tworząc dział badawczo-rozwojowy.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1