reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 lutego 2021

Braster podsumował emisję akcji

Braster przekazał informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O, w ramach której spółka zawarła umowy objęcia akcji w liczbie 3.035.901 sztuk.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, to 2,43 mln PLN. W ramach przeprowadzonej subskrypcji 2.027.250 akcji zwykłych na okaziciela serii O zostało objętych za gotówkę. Pozostałe objęte akcje serii O w liczbie 1.008.651 akcji zostały opłacone w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji serii A z 2016 roku, umów pożyczek z 2020 roku i umowy na świadczenie usług konsultacji z firmą Medicon – poinformował Braster w komunikacie. Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii O trwała od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2