reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

LUG: czwarty kwartał był najlepszy w całym 2020 roku

LUG opublikował oficjalne już wyniki za czwarty kwartał. Producent z branży oświetleniowej zapowiedział przy tym wartą 7,1 mln zł rozbudowę zakładu w Nowym Kisielinie.

Skonsolidowane przychody Grupy w trzech ostatnich miesiącach roku wyniosły 50,45 mln zł (+11,9% r/r oraz +19,5% kw/kw). Wzrost przychodów był efektem zwiększenia zarówno przychodów eksportowych, jak i krajowych. Na dynamikę przychodów w IV kwartale ub.r. pozytywny wpływ miała charakterystyczna dla branży budowlanej sezonowość – informuje spółka w komunikacie. – IV kw. 2020 r. przyniósł stabilizację przychodów w poszczególnych miesiącach kwartału powiązaną ze wzmożoną aktywnością branży budowlanej związaną z cyklem budowlanym. W równym tempie rozwijaliśmy sprzedaż krajową i eksportową, korzystając ze stopniowego otwierania gospodarek poszczególnych krajów. Redukowaliśmy poziom zadłużenia Grupy i pracowaliśmy nad nowymi, bardzo ważnymi kontraktami, jak chociażby projekt wymiany oświetlenia w Warszawie – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. Zysk brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. osiągnął poziom 20,72 mln zł, czyli o 25% więcej niż kwartał wcześniej i o ponad połowę (52,1%) więcej niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie wyniosła 41,1%, czyli utrzymała się na poziomie przewyższającym 40% – oczekiwane zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy. Udział przychodów krajowych w IV kw. 2020 r. wyniósł 36,6%, wartościowo przychody na rynku krajowym wzrosły do poziomu 18,44 mln zł, co było efektem zamykania inwestycji budowlanych. Przychody eksportowe stanowiły w tym okresie 63,4%, o 9,8pp więcej niż przed rokiem, osiągając wartość 32,01 mln zł (+32,3% r/r). Podobnie jak w III kwartale ub.r., jest to efekt stopniowego odmrażania wielu gospodarek na świecie po okresie zimowych i wiosennych restrykcji związanych z pandemią COVID-19. W ujęciu wartościowym przychody eksportowe w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 114,15 mln zł, podczas gdy przychody krajowe 69,01 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w IV kw. 2020 r. 3,95 mln zł. W dwunastu miesiącach ub.r. wynik EBITDA osiągnął poziom 18,75 mln zł. Wzrost wyniku EBITDA był spowodowany przede wszystkim istotnym zwiększeniem (o 12,56 mln zł) zysku brutto na sprzedaży. Istotny wpływ miały także wyższe o 2,96 mln zł pozostałe przychody operacyjne, w ramach, których rozliczone zostało świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2,63 mln zł na rzecz ochrony miejsc pracy, które miało charakter zdarzenia jednorazowego. Na skonsolidowany wynik operacyjny 2020 roku miały wpływ wdrożone działania optymalizacyjne w zakresie efektywności wykorzystania zasobów, w tym projekt reorganizacji zarządzania flotą samochodową. Dodatkowym czynnikiem stymulującym wynik były dotacje pozyskane na rozwój portfolia produktowego w ramach projektów unijnych w wysokości ok. 1,2 mln zł. Marża EBITDA wyniosła w IV kw. 2020 r. 7,8%., w ujęciu czterech kwartałów wyniosła 10,2%. Ostatni kwartał minionego roku spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1,10 mln zł. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik netto wyniósł 7,52 mln zł przy marży netto na poziomie 4,1%. Plany na kolejne miesiące W kolejnych kwartałach 2021 roku LUG będzie skupiał się na realizacji ważnych projektów. Pierwszym z nich będzie zaprojektowanie dwóch zupełnie nowych opraw, które w łącznej ilości blisko 40 tys. sztuk zostaną dostarczone na inwestycję wymiany oświetlenia, która w latach 2021-2022 będzie realizowana w stolicy Polski. Drugi projekt o odmiennym charakterze to realizacja planu inwestycyjnego o wartości 7,1 mln zł w ramach rozbudowy zakładu Grupy Kapitałowej LUG SA w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry. To reakcja LUG na długookresowe potrzeby rozwoju w zakresie R&D i rozbudowy portfolio produktów, gospodarki magazynowej i dodatkowej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto LUG bada możliwości ekspansji zagranicznej na rynku marokańskim. Wpływ pandemii koronawirusa na branżę Prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie zostały skorygowane w dół, także te dotyczące rozwoju rynku oświetleniowego. Spadły one o 21% w stosunku do prognoz sprzed pandemii. Przewidywane tempo wzrostu rynku inteligentnego oświetlenia LED w latach 2020-2025 ma wynieść 18 proc. CAGR, a wartość rynku w 2025 roku jest szacowana na poziomie 30,6 mld USD. Rozwijającym się trendem jest wzrost popytu na źródła światła i oprawy oświetleniowe UV-C, które skutecznie dezynfekują pomieszczenia. Cena opraw oświetleniowych na przestrzeni roku wzrosła o 2,3%.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama