reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Infoscan sprzeda część działalności

Infoscan 9 lutego 2021 roku zawarł umowę przedwstępną dotyczącą zbycia działalności w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych.

Zgodnie z umową Infoscan zobowiązał się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci składników majątkowych opisanych w umowie przedwstępnej, składających się na wydzieloną działalność w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych, za zapłatą przez nabywcę na rzecz spółki ceny w kwocie nie niższej niż 500 000 zł – czytamy w komunikacie. Ostateczna umowa zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawieszających, czyli pozytywnym zakończeniu analizy due diligence oraz po podjęciu uchwały o zgodzie na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Walne Zgromadzenie Infoscan do 15 lutego. Nabywca w ciągu 3 dni roboczych od wejścia w życie umowy przedwstępnej wpłaci kwotę 300 000 zł tytułem zaliczki na poczet zapłaty ceny należnej z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama