reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

VIGO System z grantem na innowacyjną matrycę

Wraz z początkiem marca rusza nowy projekt prowadzony przez Vigo System w konsorcjum z WAT i Inframet, w wyniku którego powstanie innowacyjna na skalę światową matryca na zakres podczerwieni.

Projekt VIGO System SA pt. „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni.” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. VIGO System jest liderem konsorcjum , w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna i firma Inframet Krzysztof Chrzanowski. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 15,58 mln PLN, zaś wysokość dofinansowania wynosi 11,57 mln PLN, co stanowi 74,24 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO System wynoszą 9,37 mln PLN, zaś dofinansowanie dla spółki wynosi 6,22 mln PLN. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2021 roku i potrwa 3 lata. Celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. W ramach przedsięwzięcia ma też powstać zestaw pomiarowy do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu. Jak podkreśla VIGO System w komunikacie, proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb. – Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania VIGO System ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju firmy – informuje spółka.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama