reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ABB
Przemysł elektroniczny |

ABB: solidna końcówka pełnego wyzwań roku

Obroty ABB w czwartym kwartale 2020 roku wzrosły o 2%r/r i wyniosły 7,2 mld USD, natomiast przychody za cały rok spadły o 7% do 26,1 mld USD.

– W IV kwartale warunki rynkowe uległy poprawie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Mimo tego sytuacja na niektórych rynkach konsumenckich nadal wiązała się z wyzwaniami, rosły koszty produkcji, a im bliżej końca roku tym większa była niepewność w związku z wprowadzaniem obostrzeń – mówi prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren. – Wpływ na zamówienia, które były na stabilnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, miały duże kontrakty w biznesie morskim. – Rok 2020 był pod wieloma względami wyjątkowy. Rozwój rynku został naznaczony wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19. (...) W minionym roku podjęliśmy szereg ważnych inicjatyw, takich jak wdrożenie zdecentralizowanego modelu operacyjnego ABB Way, długoletniej strategii zrównoważonego rozwoju, a także rozpoczęcie procesu zbycia trzech dywizji. Posiadając jasną strategię, świetne fundamenty technologiczne oraz silniejszą pozycję finansową, ABB jest dobrze przygotowana na wyzwania 2021 roku – kontynuuje Rosengren. IV kwartał - podsumowanie ABB informuje, że pozytywny wpływ na poziom zamówień miał popyt na produkty o krótkim cyklu, głównie w Chinach, a także duże zamówienia w biznesie Automatyki Przemysłowej. Mniejsza niż zazwyczaj aktywność serwisowa miały negatywny wpływ na wyniki. Wskaźniki rentowności operacyjnej w biznesach Elektryfikacji i Systemów Napędowych wzrosły rok do roku, w dużej mierze dzięki stabilnym wolumenom sprzedaży i ograniczaniu kosztów. Z drugiej strony negatywny wpływ na biznesy Automatyki Przemysłowej oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej miały m.in. opłaty związane z konkretnymi projektami. Podjęte działania, mające na celu poprawić rentowność w długiej perspektywie, większa stabilność finansowa ABB oraz zminimalizowane ryzyka bilansowe również znalazły odzwierciedlenie w wynikach IV kwartału. Wzrost zamówień o 2 proc. (spadek o 1 proc. wg. danych porównywalnych) w IV kwartale. Różnice kursowe miały pozytywny wpływ netto rzędu 3 proc. Wartość portfela zamówień na koniec kwartału wyniosła 14,3 mld USD, co oznacza wzrost o 7 proc. (5 proc. wg. danych porównywalnych). Spadek zamówień w Europie o 8 proc. (-12 proc. wg. danych porównywalnych). W Niemczech i Szwecji, biorąc za punkt odniesienia mocne wyniki w porównywalnym okresie, spadek odpowiednio o 21 proc. i 13 proc. Wzrost zamówień we Włoszech (22 proc.) i Finlandii (23 proc.). Spadek zamówień w Ameryce Płn. i Płd. o 7 proc. (-6 proc. wg. danych porównywalnych). W Stanach Zjednoczonych zamówienia spadły o 12 proc. W regionie Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki (AMEA) zamówienia wzrosły o 28 proc. (23 proc. wg. danych porównywalnych). Spadek zamówień w Indiach (-7 proc.), bardzo silny wzrost w Chinach (23 proc.). Wzrosty również w Korei Płd. (357%), Australii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 2020 rok – podsumowanie Wszystkie obszary biznesowe odczuły ograniczenia produkcyjne w związku z COVID-19. Wartość zamówień wyniosła 26,5 mld USD, co oznacza spadek o 7 proc. (-6 proc. wg. danych porównywalnych). W biznesie Robotyki i Automatyki Dyskretnej zamówienia spadły o 12 proc. Inne obszary biznesowe radziły sobie lepiej, notując jednocyfrowe spadki. Wzrost w zamówieniach na rozwiązania cyfrowe w związku z coraz większą akceptacją ze strony klientów na zdalne uruchomienia i serwis. Zamówienia w Europie spadły o 8 proc. (-7 proc. wg. danych porównywalnych), w obu Amerykach o 12 proc., a w regionie AMEA o 1 proc. (przy stabilnych wynikach w Chinach). Zamówienia na usługi serwisowe, które stanowiły 18 proc. wszystkich zamówień, były niższe o 15 proc. W trakcie 2020 roku ABB realizowała kolejne etapy procesu upraszczania struktury, który rozpoczął się w IV kwartale 2018 roku. Biznes Produktów i Systemów Energetyki został sprzedany 1 lipca, co przełożyło się na większy zysk dla akcjonariuszy oraz zwiększenie nacisku na klientów przemysłowych. Zdecentralizowany model operacyjny, łącznie z nowymi programami pracowniczymi, został przedstawiony w III kwartale. Proces zbycia trzech dywizji postępuje zgodnie z planem. Jednocześnie cel wygenerowania rocznych oszczędności netto rzędu 500 mln USD – dzięki programowi ABB-OS realizowanemu w IV kwartale – został osiągnięty na rok przed terminem – informuje firma.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama