reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Govena
Przemysł elektroniczny |

Govena podpisała umowę z PARP

Toruńska spółka w ramach projektu, który otrzymał grant z programu Inteligentny Rozwój, zamierza opracować i wprowadzić do sprzedaży nowe zasilacze i transformatory dla oświetlenia LED.

Zarząd spółki Govena Lighting SA poinformował o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Opracowanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 028 280,00 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 836 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 400 600,00 zł. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki własne spółki z bieżącej sprzedaży produktów i usług. Projekt jest już realizowany i ma zostać zakończony do 28 lutego 2022 r. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych obudów do innowacyjnych zminiaturyzowanych zasilaczy i transformatorów o szerokim zakresie mocy. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa kompletne, innowacyjne produkty: zminiaturyzowana rodzina zasilaczy LED o mocy 30W-60W oraz transformator z napięciem wejściowym 110V. Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych zasilaczy i transformatorów stanowiących osprzęt elektroniczny dla oświetlenia LED/OLED. Wdrożenie na rynek nowych produktów spełniać będzie bieżące potrzeby i trend związany z miniaturyzacją osprzętu elektroniki oświetleniowej przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji oraz szerokim zakresie mocy. Wdrożenie wyżej opisanych innowacji umożliwi Govenie osiągnięcie m.in. wyższego poziomu innowacyjności firmy, rozszerzenie oferty czy podniesienie poziomu konkurencyjności firmy wśród konkurencji – czytamy w komunikacie firmy.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama