reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 lutego 2021

Spółka PySENSE pozwała Apatora

PySENSE złożyło pozew przeciwko Apator SA w sprawie odszkodowania za niewykonanie umowy z 2018 roku, dotyczącej wytworzenia modemów do liczników energii elektrycznej Apatora.

Apator poinformował, że 5 lutego 2021 r. otrzymał odpis pozwu PySENSE Sp. z o.o. przeciwko Apator SA. Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy i dotyczy zapłaty kwoty 21,5 mln PLN, na którą składają się:
  • odszkodowanie na podstawie art. 471 KC z tytułu szkody w związku z niewykonaniem przez Apator SA umowy o współpracy z dnia 31.10.2018 r. w zakresie wytworzenia przez PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do liczników energii elektrycznej Apator SA w wysokości 21,35 mln PLN,
  • wynagrodzenie za przeniesienie przez PySENSE Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych na Apator SA w wysokości 115,26 tys. PLN.
Apator informuje, że w opinii zarządu pozew jest bezzasadny.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1