reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Innowacyjny system przewidzi awarię i utrzyma ciągłość produkcji

TAURON prowadzi w elektrowni Łagisza projekt badawczo-rozwojowy OPTI AI UNIT. Opracowywany system wykorzysta algorytmy uczenia maszynowego, umożliwiając przewidywanie wystąpienia awarii.

– Tworzony model pozwoli na dynamiczne zarządzanie procesem produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na dyspozycyjność i niezawodność – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – System opracowywany jest dla bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, lecz projekt zakłada możliwość zastosowania systemu w innych jednostkach, jak również w innych gałęziach przemysłu – dodaje wiceprezes TAURONA.
Prace nad systemem sterowania OPTI AI UNIT prowadzi Konsorcjum Przemysłowo–Naukowe reprezentowane przez TAURON Wytwarzanie, Politechnikę Śląską oraz spółkę Sumitomo SHI FW Energia Polska. Wartość trzyletniego projektu rozpoczętego w 2020 wynosi ponad 21 mln PLN. OPTI AI uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 14 mln PLN.
Projektowany właśnie system OPTI AI UNIT ma zwiększać odporność infrastruktury nie tylko na awarie i przestoje (wynikające z normalnego zużywania się części urządzeń), ale też na wyjątkowe i nieprzewidywalne zdarzenia. Zadaniem systemu będzie przewidywanie awarii i rekomendowanie działań, które zapobiegną jej wystąpieniu, co przyniesie korzyści nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też ekologicznym. – Opracowywany system komputerowy wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu rynku. By sprostać ciągle rosnącym wymaganiom technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, potrzebujemy narzędzi, które rzetelnie monitorują urządzenia i dzięki którym proces produkcji może odbywać się zgodnie z harmonogramem, a ryzyko wystąpienia awarii jest maksymalnie zredukowane – podkreśla Dariusz Niemiec, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. Nowy system stanowić będzie połączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Swoje działanie oprze na historycznych danych pomiarowych, wiedzy eksperckiej i modelach cyfrowych o różnym poziomie złożoności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych możliwe będzie stworzenie algorytmów, które umożliwią kontrolę stanu urządzeń, co z kolei pozwoli na efektywne i dynamiczne planowanie przeglądów technicznych oraz postojów remontowych infrastruktury krytycznej. Nowy system przyniesie efekty nie tylko lokalne, ale wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii w całym kraju. Oprócz nowych funkcjonalności użytkowych, dzięki obniżeniu wskaźnika awaryjności jednego z najsprawniejszych węglowych bloków energetycznych w kraju, OPTI AI UNIT pozwoli też zmniejszyć emisje CO2 . TAURON Wytwarzanie ma już doświadczenie na polu projektowania systemów predykcyjnych. Pod koniec 2018 roku, w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, został wdrożony innowacyjny system diagnostyki predykcyjnej RSIM. System RSIM opracowany przez firmę Reliability Solutions, w ramach utworzonego w 2018 roku funduszu EEC Magenta, znajduje zastosowanie w zakresie turbiny i urządzeń pomocniczych. Innowacyjny na światową skalę predykcyjno-preskrypcyjny modułowy system sterowania OPTI AI UNIT, odpowiedzialny będzie za monitorowanie pracy kota, urządzeń elektrycznych oraz rurociągów pracujących w warunkach pełzania.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama