reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny |

LUG ze sprzedażą 50,5 mln zł w IV kwartale 2020

Sprzedaż zielonogórskiego producenta oświetlenia po czterech kwartałach 2020 roku wzrosła o 8.7% i wyniosła 183,2 mln zł.

Zysk operacyjny LUG wyniósł 1,4 mln zł w IV kw. i 9,2 mln zł w całym 2020 r., natomiast zysk netto: 1,1 mln zł w IV kwartale oraz 7,5 mln zł za dwanaście miesięcy.
Zarząd LUG opublikował dziś wstępne dane finansowe za czwarty kwartał 2020 roku. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 50,5 mln zł (+11,9% r/r). Na dynamikę przychodów w IV kwartale ub.r. pozytywny wpływ miała charakterystyczna dla branży budowlanej dynamika ostatnich tygodni roku związana z presją zamykania prowadzonych projektów inwestycyjnych. – Mimo bardzo wymagającego, pełnego wyzwań roku możemy go podsumować pozytywnie. Z kwartału na kwartał poprawiliśmy wskaźniki finansowe, zwiększyliśmy przychody i utrzymaliśmy poziom marży na zamierzonym poziomie – w IV kw. marża brutto na sprzedaży przekroczyła 41 procent – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. – Po okresie niepewności związanej z ogłoszeniem pandemii i lockdownem w pierwszej połowie roku, IV kwartał 2020 roku przyniósł nam poprawę nastrojów i większą stabilność przychodów w poszczególnych miesiącach. Jednocześnie niewiadomą dla nas pozostaje to, jak mocno pandemia wpłynie na kondycję branży oświetleniowej i budowlanej. Z pewnością będą one uzależnione od sytuacji gospodarek światowych w kolejnych miesiącach trwania epidemii oraz w pierwszych miesiącach postpandemicznych – dodaje. Po czterech kwartałach 2020 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 75,0 mln zł wzrastając o 20,1% r/r z poziomu 62,5 mln zł w 2019 roku. W ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku, marża brutto na sprzedaży wzrosła o 3,9pp r/r do poziomu 41,0%. Zmiana struktury asortymentowej przychodów Grupy Kapitałowej LUG w IV kwartale 2020 roku przełożyła się na marżę brutto na sprzedaży w wysokości 41,1%, wobec 30,2% w IV kwartale ubiegłego roku (+10,9pp r/r). Równolegle wolumen zysku brutto na sprzedaży w IV kwartale minionego roku wzrósł do poziomu 20,7 mln zł względem 13,6 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku (+52,1% r/r). Wynik operacyjny Grupy LUG w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1,4 mln zł wobec ponad 5,8 mln zł straty operacyjnej przed rokiem. Narastająco na przestrzeni czterech kwartałów 2020 roku zysk operacyjny wyniósł 9,2 mln zł względem 5,7 mln zł straty w 2019 roku. Na skonsolidowany wynik operacyjny 2020 roku miało wpływ m.in. otrzymane wsparcie finansowe o łącznej wysokości 2,6 mln zł oraz wdrożone działania optymalizacyjne. Dodatkowym czynnikiem stymulującym wynik operacyjny były dotacje pozyskane na rozwój portfolia produktowego w ramach projektów unijnych w wysokości ok. 1,2 mln zł. W IV kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,9 mln zł wobec straty 3,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Natomiast narastająco w całym 2020 roku wynik EBITDA wyniósł 18,8 mln zł. Skorygowany o uzyskane świadczenie na ochronę miejsc pracy wynik EBITDA wyniósłby 16,1 mln zł za okres 12 miesięcy 2020 roku. Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2020 roku, którego publikacja została zaplanowana na 11 lutego 2021 roku.
reklama
reklama
March 19 2023 23:07 V20.13.9-2
reklama
reklama