reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Lukasiewicz Przemysł elektroniczny | 05 lutego 2021

Łukasiewicz – PORT w polsko-słowackim projekcie naukowo-badawczym

Łukasiewicz – PORT razem z najbardziej prestiżowymi ośrodkami naukowymi ze Słowacji będzie poszukiwał narzędzi do skutecznego monitorowania i zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii. Na ten cel przeznaczono ponad 2 mln EUR ze słowackich funduszy unijnych.

Projekt pn. „Badania i rozwój systemu telemedycyny monitorującego rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz opracowanie narzędzi analitycznych zmniejszających ryzyko infekcji” będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej. W konsorcjum uczestniczą Słowacki Uniwersytet Techniczny – najstarsza i największa uczelnia techniczna na Słowacji, wnioskodawca projektu, w roli partnerów: Uniwersytet Komeńskiego oraz – zaproszony do współpracy po stronie polskiej, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. Projekt skoncentruje się na stworzeniu prototypowego systemu umożliwiającego identyfikację interakcji społecznych i – co z tym się wiąże – monitorowania sposobu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Badacze skupią się zwłaszcza na miejscach o podniesionym ryzyku, w tym m.in. na firmach, szpitalach, szkołach, ale i imprezach masowych. Opracowywany system będzie wykorzystywał lokalizację użytkowników, zachowując ich pełną anonimowość. Na podstawie modeli matematycznych pomoże to określić populacyjne ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Użytkownicy – za pomocą specjalnego urządzenia lub aplikacji – będą informowani o potencjalnym ryzyku kontaktu z osobą zakażoną. Instytut Łukasiewicz – PORT, jako partner projektu, będzie odpowiedzialny za działania związane z testowaniem grup pilotażowych i wsparcie modelowania z wykorzystaniem zaawansowanego zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego, w tym nowopowstającego laboratorium BSL-3. Łączny budżet projektu wynosi ponad 2 mln EUR przekazane z unijnego Programu Operacyjnego Zintegrowana Infrastruktura wdrażanego przez słowackie Ministerstwo Nauki, Badań, Rozwoju i Sportu.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1