reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia i WB Electronics zamierzają wspólnie produkować magazyny energii

APS Energia SA i WB Electronics SA podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii. W najbliższych miesiącach możliwe jest zamknięcie przejęcia ENAP przez WB Electronics.

– Mariaż z WB Electronics to nie tylko szansa na dalszy rozwój spółki ENAP. To również możliwość pozyskania dużych zleceń dla APS Energia, która w ramach realizowanych magazynów energii produkowałaby potrzebną energoelektronikę, czyli wszelkie systemy przetwarzania – mówi dla Akcjonariat.pl Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.
Jeśli w toku negocjacji i po zakończeniu procesu badania due diligence zależnej od APS Energia SA spółki ENAP SA przez WB Electronics SA dojdzie do transakcji, to APS Energia SA sprzeda WB Electronics SA 50 proc. + 1 akcję w swojej spółce zależnej, która zajmie się kompleksową produkcją, wdrażaniem oraz utrzymaniem instalacji magazynów energii na rynku polskim i zagranicznym. – Jestem dumny, że dwie polskie firmy, jeśli dojdzie do wspólnego przedsięwzięcia, będą mogły pokazać światu, że nie tylko takie spółki jak Tesla czy SMA mogą z powodzeniem produkować magazyny energii. APS Energia wniesie doświadczenia, związane z energoelektronicznymi technologiami przetwarzania energii, a także doświadczenia związane ze zrealizowanymi już dostawami kompletnych magazynów energii, zaś WB Electronics posiada technologię pakietowania ogniw litowo-jonowych. ENAP z kolei ma doświadczenie i kompetencje związane z usługami w energetyce zawodowej i przemyśle. Chcemy oferować szeroką gamę magazynów od kilku kWh dla małych jednostek przydomowych do dużych magazynów dedykowanych firmom przemysłowym lub zakładom zajmującym się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej. Perspektywy rynku są ogromne – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Piotr Szewczyk dodał, że wspólne przedsięwzięcie APS Energia z WB Electronics idealnie wpisuje się w ogłoszony wczoraj przez rząd „Projekt polityki energetycznej do 2040 roku” oraz wprowadzone z początkiem br. zasady bilansowania na rynku energii elektrycznej umożliwiające aktywny udział w systemie właśnie magazynów energii. Dokument PEP 2040 wskazuje, iż jedną z najbardziej oczekiwanych innowacji w energetyce są technologie magazynowania energii. – Jestem przekonany, że tempo transformacji polskiej energetyki będzie zależało w dużej mierze od popularyzacji magazynów energii. Projekt PEP 2040 przewiduje, że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc. Tymczasem energetyka systemowa ma coraz większe problemy z bilansowaniem rosnącego udziału OZE, które dotyka brak mocy przyłączeniowych. Pojawia się coraz więcej spółdzielni energetycznych, klastrów energii, a stan sieci niskiego i wysokiego napięcia na skutek przyłączania dużej liczby zielonych mikroinstalacji generuje coraz liczniejsze problemy techniczne. Lekarstwem na to jest powszechne wprowadzenie magazynów energii, dzięki którym można zmaksymalizować wykorzystanie wyprodukowanej energii, również tej OZE oraz zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego – powiedział prezes APS Energia.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1