reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Czterech wykonawców w drugim etapie „e-Van”

Innovation AG, Autobox Innovations, konsorcjum Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki i IWOS oraz konsorcjum Fabryki Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie, MPower i Ekoenergetyki Polska – to podmioty, które zakwalifikowały się do drugiego etapu „e-Van”.

Cztery podmioty zakwalifikowały się do drugiego etapu przedsięwzięcia „e-Van - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, realizowanego przez NCBR w ramach środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Teraz wykonawcy pracować będą nad dokumentacją techniczną pojazdów oraz nad koncepcją zabudów testowych.
Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, celem przedsięwzięcia „e-Van” jest stymulowanie wzrostu polskiej branży motoryzacyjnej poprzez wsparcie rozwoju i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym kat. N1, zarówno bateryjnym (BEV), jak i wodorowym (FCEV). Przy pomocy trybu finansowania w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostaną elektryczne i wodorowe pojazdy dostawcze kat. N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się zasięgiem co najmniej 250 km w przypadku pojazdu BEV oraz 400 km w przypadku pojazdu FCEV przy ładowności w obydwu przypadkach co najmniej 1000 kg. Drugi etap rozpoczęty W pierwszym etapie dziesięciu wykonawców przygotowało koncepcję pojazdów dostawczych. Po ocenie wyników ich prac, NCBR dokonało wyboru czterech najlepszych projektów, z których dwa dotyczą pojazdów o napędzie bateryjnym, a dwa – wodorowym. Wykonawcy pojazdów BEV to Innovation AG. Sp. z o.o. oraz Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k. Z kolei wykonawcami pojazdów FCEV są konsorcjum Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki i IWOS Sp. z o.o. oraz konsorcjum Fabryki Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie S.A., MPower Sp. z o.o., Ekoenergetyki Polska SA. Teraz ich zadaniem będzie opracowanie dokumentacji technicznej pojazdów (jako bazę do konstrukcji prototypów) oraz koncepcji zabudów testowych. Na prace mają rok. Wszyscy wykonawcy za realizację prac w drugim etapie otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3 mln PLN. Po zakończeniu prac, NCBR dokona ponownej oceny dokumentacji przedstawionej przez podmioty biorące udział w przedsięwzięciu. Do trzeciego etapu przejdzie tylko dwóch wykonawców – jeden pracujący nad pojazdem z napędem wodorowym i jeden pracujący nad pojazdem z napędem bateryjnym. Łączny budżet całego przedsięwzięcia „e-Van” to 52 mln PLN. Maksymalny łączny budżet brutto możliwy do uzyskania przez pojedynczego wykonawcę, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym BEV określony został na poziomie 20,4 mln PLN. Natomiast dla wykonawcy, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym FCEV – 22,4 mln PLN. Pierwsze prototypy pojazdów będą gotowe w I kwartale 2023 roku, a gotowy już pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 - w IV kwartale 2023r. Przedsięwzięcie e-Van współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych. Projekt o numerze: POIR.04.01.03-00-0001/16. Projekt konsorcjum Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oraz IWOS Sp. z o.o. Projekt konsorcjum Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie Sp. A., MPOWER Sp. z o.o. oraz Ekoenergetyka Polska SA Projekt Innovation AG. Sp. z o.o. Projekt Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k. © Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama