reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SiemensEnergy
Przemysł elektroniczny |

Siemens Energy zlikwiduje 7,8 tys. miejsc pracy

Siemens Energy zamierza zmniejszyć zatrudnienie w segmencie Gas and Power o około 7800 etatów (8,5% zatrudnionych) do 2025 roku.

Zarząd Siemens Energy poinformował przestawicieli pracowników o szczegółach dotyczących wcześniej ogłoszonego planu obniżenia kosztów w segmencie gazu i energii o co najmniej 300 mln EUR. – Jest to dodatek do programów już realizowanych. Przedsięwzięte środki mają wzmocnić konkurencyjność firmy poprzez poprawę długoterminowej struktury kosztów. Siemens Energy planuje zoptymalizować portfel firmy biorąc pod uwagę obecną i przyszłą rentowność, obniżyć koszty w dużych projektach oraz zmniejszyć koszty zaopatrzenia – poinformował Siemens w komunikacie. Siemens Energy podkreśla, że głównym celem firmy jest redukcja wydatków materiałowych i większość działań jest związana z tymi kosztami. Jednak, jak czytamy w komunikacie: „zoptymalizowane procesy, szczuplejsze struktury, redukcja nadwyżek mocy produkcyjnych i dostosowania portfela spowodują redukcję około 7800 miejsc pracy na całym świecie w segmencie gazu i energii – z czego około trzy czwarte będzie dotyczyło zarządzania, administracji i sprzedaży”. W Niemczech pracę ma stracić około 3000 osób, w Stanach Zjednoczonych – 1700, a w innych lokalizacjach – 3100. Cięcia mają być przeprowadzone do końca roku budżetowego 2025, przy czym duża część ma zostać wdrożona do końca roku budżetowego 2023. – Rynek energii bardzo się zmienia, co daje nowe możliwości, ale jednocześnie stawia przed nami olbrzymie wyzwania – komentuje prezes Siemens Energy AG Christian Bruch.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-2