reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Przemysł elektroniczny | 28 stycznia 2021

Braster rozmawia z inwestorem, może pozyskać nawet 50 mln PLN

Ofertę inwestycyjną złożył European High Growth Opportunities Securitization Fund, a zarząd spółki Braster w restrukturyzacji poinformował dziś o jej wstępnej akceptacji.

Zaakceptowany wstępnie dokument zakłada dwuletni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie inwestora może wynieść do 50,1 mln PLN. W zamian za środki pieniężne wypłacane na rzecz spółki w transzach (cztery pierwsze transze po 0,9 mln zł, następnie 155 transz po 0,3 mln zł), spółka ma zaoferować inwestorowi obligacje o łącznej wartości nominalnej do 6 mln PLN zamienne na akcje, po cenie emisyjnej równej 95% wartości nominalnej i z rocznym terminem wykupu. Spółka mogłaby skorzystać z finansowania po raz pierwszy po zamknięciu transakcji, a następnie okresowo z zastrzeżeniem konwersji wszystkich wcześniej wyemitowanych obligacji zamiennych lub zakończenia okresu karencji – czytamy w komunikacie Brastera. Oferta nie jest wiążąca, inwestor może w każdej chwili się wycofać. Obie strony muszą też jeszcze uzgodnić warunki potencjalnego finansowania i wypracować odpowiednią dokumentację. Negocjacje w tej sprawie mają się właśnie rozpocząć Braster to twórca rozwiązania do diagnostyki raka piersi wykorzystującego ciekłe kryształy i termografię kontaktową. Firma w 2016 roku wprowadziła urządzenie na rynek, ale sprzedaż nie szła dobrze, pojawiły się też problemy w zarządzaniu firmą, aż wiosną 2020 roku firma złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2