reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

KE: 2,9 mld EUR dla branży bateryjnej

Komisja Europejska zatwierdziła 2,9 mld EUR pomocy publicznej od 12 państw członkowskich na drugi paneuropejski projekt w zakresie badań naukowych i innowacji w całym łańcuchu wartości baterii.

Projekt „European Battery Innovation” obejmie cały łańcuch wartości baterii, począwszy od ekstrakcji surowców, poprzez opracowanie i produkcję ogniw i zestawów baterii, po recykling i unieszkodliwianie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój.
12 państw członkowskich – Austria, Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja – połączy siły, aby wspierać badania i innowacje w tym strategicznym łańcuchu wartości. Projekt „European Battery Innovation” ma się przyczynić do opracowania całego szeregu nowych przełomowych technologii, w tym innego składu chemicznego ogniw i nowatorskich procesów produkcji, a także innych innowacji w łańcuchu wartości baterii. Uzupełni to wyniki osiągnięte w ramach pierwszego projektu IPCEI dotyczącego baterii. W nadchodzących latach 12 państw członkowskich przeznaczy w ramach finansowania nawet 2,9 mld EUR. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowe 9 mld EUR inwestycji sektora prywatnego, tj. kwotę ponad trzykrotnie wyższą niż wyniesie pomoc państwa. W projekcie udział weźmie 42 uczestników bezpośrednich, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i start-upy, prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować między sobą (przewiduje się prawie 300 współprac), a także z ponad 150 partnerami zewnętrznymi, takimi jak uczelnie wyższe, organizacje badawcze i MŚP w całej Europie. Cały projekt powinien zakończyć się do 2028 r. Wśród bezpośrednich uczestników są takie tuzy, jak BMW, Fiat, Northvolt czy Tesla. Oto firmy biorące udział w projekcie. – Dzięki skoncentrowaniu się na bateriach następnej generacji ten istotny ogólnoeuropejski projekt pomoże zrewolucjonizować rynek baterii. Zwiększy również naszą strategiczną autonomię w sektorze o zasadniczym znaczeniu dla zielonej transformacji i długoterminowej odporności Europy. Zaledwie trzy lat temu unijny przemysł baterii miał marginalne znaczenie. Dziś Europa jest istotnym punktem na światowej mapie miejsc, w których wytwarzane są baterie. Do 2025 r. nasze działania w ramach europejskiego sojuszu na rzecz baterii doprowadzą natomiast do powstania przemysłu zdolnego do zasilania co najmniej sześciu milionów samochodów elektrycznych rocznie. Nasz sukces opiera się na współpracy, przy czym tylko w ramach tego projektu przewidziano około 300 partnerstw między podmiotami przemysłowymi i naukowymi – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za europejski sojusz na rzecz baterii. Z uwagi na rosnące znaczenie baterii w wielu obszarach, w tym w szczególności w zakresie transportu i energii, bezpieczny, zamknięty i zrównoważony łańcuch wartości baterii będzie miał coraz większe znaczenie. Dysponowanie bateriami, które będą bardziej ekologiczne przez pełny cykl życia, będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów w zakresie klimatu – czytamy w komunikacie. Źródło: © Komisja Europejska

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1