reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

SoftBlue rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln PLN

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru internetu rzeczy. Obecnie głównym projektem realizowanym przez SoftBlue jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 stycznia – 12 lutego. – Dziś rozpoczęła się Oferta Publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział Akcji Oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że kampania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozyskane z niej środki posłużą nam w celu dalszego, dynamicznego rozwoju naszej spółki, w tym przede wszystkim wzmocnieniu oferty IoT dedykowanej klientom przemysłowym. Znaczącą część kwoty zamierzamy przeznaczyć na rozwój i promocję naszego najnowszego produktu Autonomous Data Controler – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. SoftBlue działa na rynku IT od 2003 roku. Spółka specjalizuje się między innymi w obszarze internetu rzeczy. Wśród autorskich rozwiązań firmy są m.in. mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. SoftBlue zajmuje się także tematyką antysmogową i stworzył system AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce. – Większość naszych rozwiązań IoT stanowi istotną część Przemysłu 4.0. Pozostałe rozwiązania, takie jak AirDron, to popularne wśród naszych klientów narzędzia, które służą do ochrony środowiska – dodaje Michał Kierul. Najnowszym rozwiązaniem SoftBlue z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler, służący do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. Cechy tego urządzenia mają za zadanie realnie wpłynąć na obniżenie kosztów przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność. Aktualnie SoftBlue finalizuje kolejny etap budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W styczniu tego roku spółka podpisała umowę z wykonawcą obiektu. Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie budowy powinno nastąpić w Q4 2022 r. W grudniu 2020 r. SoftBlue – za 0,5 mln zł – sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Tym samym spółka nabyła prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych – informuje spółka.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2