reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

CEZAMAT opracuje półogniwa sodowo-jonowe

"Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych-elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium” – rusza nowy projekt CEZAMAT-u.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną badania dotyczące ogniw sodowo-jonowych. Głównym celem projektu będzie opracowanie półogniw sodowo-jonowych z nowymi materiałami katodowymi oraz zastosowaniem elektrolitu bazującego na organicznej soli NaTDI (4,5-dicyjano-2-(trifluorometylo)imidazolanie sodu). Zastosowanie takiego podejścia ma na celu opracowanie komponentów do ogniw sodowo-jonowych o zwiększonym bezpieczeństwie, niskiej cenie, łatwych w produkcji, przyjaznych dla środowiska i o dobrych właściwościach użytkowych (dużej gęstości energii i mocy) – czytamy w komunikacie. Dzięki temu badane rozwiązania będą mogły stanowić tańszą alternatywę dla akumulatorów litowych – poinformował CEZAMAT. Projekt "Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych-elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium" został rekomendowany do dofinansowania w konkursie ENERGYTECH-1 Power. Projekt poprowadzi Tomasz Trzeciak. CEZAMAT to centrum prowadzące interdyscyplinarne badania nad przyszłościowymi materiałami i technologiami, skoncentrowane wokół szeroko pojętej mikroelektroniki, optoelektroniki, nanoelektroniki oraz bioelektroniki, jak również inżynierii mikromateriałów i nanomateriałów wielofunkcyjnych. Projekt CEZAMAT przewiduje budowę laboratorium centralnego oraz czterech laboratoriów środowiskowych zlokalizowanych na terenie Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt CEZAMAT jest realizowany przez konsorcjum złożone z dziewięciu jednostek naukowych: Instytutu Chemii Fizycznej, Instytutu Fizyki, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Instytutu Wysokich Ciśnień, Instytutu Technologii Elektronowej, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1