reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Foosung Poland z rządowym wsparciem

Foosung Poland sp. z o.o., należąca do południowokoreańskiej grupy Foosung, uruchomi w Kędzierzynie-Koźlu zakład produkcyjno-usługowy komponentów do baterii akumulatorowych. Inwestycja, jako istotna dla polskiej gospodarki, otrzyma pomoc publiczną.

29 grudnia 2020 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Foosung Poland Sp. z o.o., inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego nieograniczonych związków fluorofosforanowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego w Kędzierzynie Koźlu, woj. opolskie – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji przeznaczonych na realizację programu, udzieli firmie Foosung Poland w latach 2021-2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w maksymalnej kwocie 11 024 853,00 PLN. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 910 653,00 PLN,
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 309 800,00 PLN,
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 3 518 000,00 PLN,
  • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 6 286 400,00 PLN.
W związku z umową Foosung Poland zobowiązuje się zakończyć inwestycję najpóźniej do końca 2023 roku, przeznaczając na ten cel co najmniej 367 862 991 PLN. Firma ma też do końca 2023 roku utworzyć przynajmniej 133 miejsc pracy, w tym 26 dla osób z wyższym wykształceniem oraz utrzymać te etaty przez co najmniej 5 lat. Wsparcie zostanie udzielone w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. W listopadzie ubiegłego roku Prochem podpisał list intencyjny z Foosung Poland sp. z o.o. i będzie generalnym realizatorem inwestycji Koreańczyków w Kędzierzynie-Koźlu.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1