reklama
reklama
reklama
© Etisoft Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2021

Etisoft wchodzi w Przemysł 4.0

Jednym z celów Etisoft jest rozwój autonomicznych systemów intralogistyki. Autorskie maszyny i systemy firmy mają zresztą wykonywać większość prac w nowym centrum magazynowym, którego budowę planuje Etisoft.

Etisoft to gliwicki producent i dostawca etykiet i elementów funkcyjnych, obecny na rynku już od ćwierć wieku. Nowa długoterminowa strategia firmy zakłada m.in. unowocześnienie wizerunku przedsiębiorstwa oraz poszerzenie portfolio o produkty wpisujące się w technologię Przemysłu 4.0. Zapytaliśmy więc Grzegorza Krupę, dyrektora ds. nowych technologii firmy Eitsoft o działania planowane w ramach nowej wizji rozwoju przedsiębiorstwa. evertiq.pl: – W jaki sposób Etisoft planuje rozwijać swoją działalność związaną z technologiami Przemysłu 4.0? Grzegorz Krupa, dyrektor ds. nowych technologii firmy Etisoft: – Wśród naszych klientów popularne jest stwierdzenie „digitalizacja fabryk” – rozumiemy przez to wdrażanie wszelkich rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, ale stosowane w halach fabrycznych. Chcemy zwrócić uwagę na fakt stosunkowo słabego poddawania się polskiego przemysłu czwartej rewolucji przemysłowej. Z opublikowanych raportów i z naszych własnych obserwacji wynika, że w halach fabrycznych technologie produkcji są unowocześniane, jednak w zakresie organizacji produkcji i logistyki wewnętrznej częściej spotyka się rozwiązania z epoki „trzeciej rewolucji przemysłowej” tzn. generowania za pomocą systemów klasy ERP krótkoterminowych planów produkcyjnych, a dalej produkcja dzieje się w dużej części w sposób „szamański”, czyli tak jak dawniej: na bazie wiedzy, praktyki i doświadczenia wybranych pracowników. W zakresie wdrażania „Przemysłu 4.0” proponujemy naszym klientom kilka grup produktowych opartych na nowoczesnych technologiach oznaczania surowców, narzędzi, fantomów i produktów gotowych. Proponujemy urządzenia oznaczające i odczytujące, materiały eksploatacyjne do nich, urządzenia automatyki, systemy informatyczne integrujące te rozwiązania w całość. Naszym zadaniem jest uzyskanie przez klienta swojego celu biznesowego, np. traceability produktów, wspomagania zaopatrzenia linii produkcyjnych, odbiór produktów gotowych i dostawa ich do magazynu wysyłkowego. Swoje produkty i usługi dostarczamy w różnych fazach realizacji projektu przez klienta. W szczególności pomagamy dokonywać przeglądu procesów odbywających się na halach produkcyjnych, proponujemy różne metody oznaczeń. Stosujemy technologie RFID, kody drukowane, lasery, urządzenia typu Print &Apply i inne sensory, takie jak kamery wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania obrazów. - Jakie nowe produkty mają być wprowadzane do oferty lub rozwijane? – W zakresie nowych technologii skupiamy się na trzech grupach produktowych: • systemy intralogistyczne oparte o pojazdy AGV/AMR, • systemy automatyki oparte o widzenie maszynowe, • oprogramowanie klasy MES przeznaczone do zarządzania procesami produkcyjnymi i zarządzania logistyką wewnątrzzakładową oparte o nowoczesne metody oznaczeń. Dostarczamy kompletne rozwiązania składające się z projektu systemu, niezbędnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i dostosowanego oprogramowania do oczekiwań klienta. Ostatecznie integrujemy wyżej wymienione komponenty i wdrażamy je aż do przekazania do użytkowania produkcyjnego. - Czy któreś obszary są z punktu widzenia Etisoft szczególnie perspektywiczne i firma zamierza się na nich skoncentrować? – Z uwagi na niski poziom automatyzacji logistyki w polskim przemyśle kładziemy szczególny nacisk na dotarcie do klientów w zakresie autonomicznych systemów intralogistyki. Sukces wdrożenia takiego systemu u jednego z naszych klientów, który przewozi tysiące palet miesięcznie zupełnie bez ingerencji ludzi, przekonuje nas o celowości takiego wdrożenia. Uzyskano spore oszczędności w zakresie kosztów osobowych i podniesiono jakości funkcjonowania procesów intralogistycznych. Natomiast trudniej nam przebić się z zaawansowanymi systemami wizyjnej kontroli jakości do osób zarządzających produkcją. Jest to dla nas trochę niezrozumiałe, gdyż potencjalne korzyści są jasne, konkretne i mierzalne. Na bazie kilku dokonanych przez nas wdrożeń w branży AGD możemy stwierdzić, że nasi klienci, którzy używają takich systemów zamawiają je na kolejne linie produkcyjne i rozszerzają ich zakres działania. - Jakie projekty rozwojowe realizuje i planuje Etisoft? – Aktualnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków europejskich mający na celu optymalizację wydajności systemów intralogistycznych. Głównymi zagadnieniami nad którymi pracujemy to automatyczna, bezobsługowa wymiana baterii w pojazdach typu AGV/AMR i zaawansowane algorytmy optymalizacji ruchu i kooperacji grupy pojazdów. Od nowego roku planujemy zacząć prace nad pojazdami typu heavy duty do pracy w niekorzystnym środowisku, w którym występują bardzo niskie temperatury, duże zapylenie i zawilgocenie. - Czy planowane są lub były realizowane powiązane inwestycje? – Tak. Z uwagi na rosnące potrzeby firmy Etisoft w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów i ich wysyłek do klientów planujemy zaprojektowanie i wybudowanie zautomatyzowanego centrum realizującego te funkcje. Wykorzystamy w nim automatyczne układnice, roboty paletyzujące i depaletyzujące. Transport wewnętrzny będzie się odbywał za pomocą własnych pojazdów typu AGV/AMR, a produkty będą pakowane w znacznej części za pomocą robotów. Całość zintegrujemy za pomocą własnego dedykowanego oprogramowania. Wszystko będzie działało w oparciu a systemy oznaczeń oparte na technologiach drukowanych i RFID. - Ile osób pracuje w dziale badawczo-rozwojowym i laboratorium firmy? – Oprócz kilkuosobowych działów badawczych w spółce Etisoft, inwestujemy w spółkę Etisoft Smart Solutions, która w całości zajmuje się opracowywaniem technologii Przemysłu 4.0. Skala jej działalności to ponad 40 własnych inżynierów rozwijających technologie, o których mówiliśmy. Dodatkowo posiłkujemy się informatykami z zewnętrznych firm. - Dziękuję za rozmowę! © Etisoft
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1