reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Analizy | 08 stycznia 2021

Chiny: duża różnica celów i prognoz dla produkcji układów scalonych

IC Insights prognozuje, że produkowane w Chinach układy scalone w 2025 roku mają stanowić tylko 19,4% krajowego rynku chipów, co stanowi zaledwie ułamek celu postawionego w strategii Made in China 2025.

Należy dokonać bardzo wyraźnego rozróżnienia między rynkiem układów scalonych w Chinach a rodzimą produkcją chipów w tym kraju. IC Insights zwraca uwagę, że chociaż Chiny są krajem będącym największym konsumentem układów scalonych od 2005 roku, niekoniecznie pociągnęło to za sobą natychmiastowy duży wzrost produkcji układów scalonych w Chinach. Jak pokazano na rysunku poniżej, produkcja chipów w Chinach w 2020 roku stanowiła 15,9% krajowego rynku układów scalonych o wartości 143,4 mld USD, w porównaniu z 10,2% dekadę wcześniej w 2010 roku. IC Insights prognozuje, że udział ten wzrośnie o 3,5 punktu procentowego do 19,4% w 2025 r. (średnio 0,7 punktu procentowego rocznie). W ubiegłym roku w Chinach wyprodukowano układy scalone warte łącznie 22,7 mld USD, z czego firmy z siedzibą główną w Chinach były odpowiedzialne za 8,3 mld USD (36,5%), co stanowi tylko 5,9% krajowego rynku układów scalonych o wartości 143,4 mld USD. Resztę wyprodukowały TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel, UMC i inne zagraniczne firmy, które mają fabryki w Chinach. IC Insights szacuje, że z tych 8,3 mld USD, około 2,3 mld USD pochodziło od firm typu IDM, a 6,0 mld USD – foundry, takich jak SMIC. Jeśli, jak szacuje IC Insights, chińska produkcja układów scalonych wzrośnie w 2025 roku do 43,2 mld USD, będzie wówczas stanowić tylko 7,5% całkowitego prognozowanego światowego rynku chipów (577,9 mld USD). Nawet po dodaniu znacznego narzutu, wynikającego z faktu, że wielu chińskich producentów układów scalonych to firmy foundry, które sprzedają chipy kolejnym firmom, produkcja układów scalonych w Chinach prawdopodobnie wyniesie tylko około 10% światowego rynku układów scalonych w 2025 roku. Źródło: © IC Insights
reklama
reklama
September 26 2022 11:32 V20.8.33-1