reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Analizy | 08 stycznia 2021

Sprzedaż półprzewodników nadal rośnie

Globalna sprzedaż półprzewodników w listopadzie wzrosła o 7% r/r i sięgnęła 39,4 mld USD – raportuje The Semiconductor Industry Association (SIA).

Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przychody z sektora półprzewodników w listopadzie 2020 roku wzrosły o 1,1%: z 39 mld USD właśnie do 39,4 mld USD. – W listopadzie globalna sprzedaż półprzewodników zwiększała się nadal i w ujęciu rocznym był to najwyższy przyrost od marca – komentuje John Neuffer, prezes i dyrektor generalny SIA. – Łączna sprzedaż w 2020 roku znacznie wyprzedza wartość z 2019 roku, pomimo znacznych przeciwności spowodowanych pandemią i innymi czynnikami makroekonomicznymi. Sprzedaż do obu Ameryk w listopadzie utrzymała się na wysokim poziomie, zwiększając się r/r o dwucyfrową wartość procentową jedenasty miesiąc z rzędu – dodaje Neuffer. W ujęciu regionalnym sprzedaż rosła rok do roku w obu Amerykach (12,5 procent), Chinach (6,5 procent), regionie Azji i Pacyfiku / wszystkich pozostałych (6,5 procent) i Japonii (5,1 procent), ale nieznacznie spadła w Europie (- 0,7 proc.). W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła w Japonii (5,2 proc.), Europie (3,6 proc.), obu Amerykach (2,1 proc.) i Chinach (0,1 proc.), ale spadła w regionie Azji i Pacyfiku / we wszystkich pozostałych (-0,5 procent).
reklama
reklama
September 26 2022 11:32 V20.8.33-1