reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 07 stycznia 2021

Nowy europejski fundusz inwestuje w przełomowe innowacje

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji rozpoczyna pierwszą turę bezpośrednich inwestycji kapitałowych: 42 przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają finansowanie kapitałowe o łącznej wartości około 178 mln EUR.

Fundusz wesprze przedsiębiorstwa, które rozwijają przełomowe innowacje w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwsza na liście Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji jest francuska spółka CorWave. – Mamy w Europie wiele innowacyjnych, uzdolnionych start-upów, jednak często przedsiębiorstwa te nie mogą się rozwijać lub przenoszą się gdzie indziej. Ta nowa forma finansowania – połączenie dotacji i kapitału – to wyjątkowe rozwiązanie stosowane przez Europejską Radę ds. Innowacji. Pozwoli ono wypełnić lukę w finansowaniu dla wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw i uruchomić dodatkowe inwestycje prywatne. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą mogły rozwinąć swoją działalność w Europie na większą skalę – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Inwestycje kapitałowe, których wartość wynosi pomiędzy 500 tys. EUR a 15 mln EUR na beneficjenta, stanowią uzupełnienie finansowania w formie dotacji, które było już przekazywane poprzez pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby umożliwić przedsiębiorstwom szybsze rozwijanie się na większą skalę. Komisja po raz pierwszy dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. inwestycji kapitałowych połączonych z dotacją, w przedsiębiorstwa typu start-up, a udziały własnościowe mają wynosić od 10 do 25 proc. Od grudnia 2019 r. w ramach „Akceleratora” EIC do finansowania o wartości ponad 563 mln EUR zakwalifikowano łącznie 293 przedsiębiorstwa. 159 spośród nich zostało zakwalifikowanych dodatkowo do otrzymania finansowania w ramach nowych inwestycji kapitałowych z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. W pierwszej ogłoszonej dziś grupie przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły procedurę oceny i analizy due diligence, znalazły się 42 spółki. Pozostałych 117 przedsiębiorstw otrzyma finansowanie w formie inwestycji, jeśli wyniki odpowiednich procesów ewaluacyjnych okażą się pozytywne. Pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzyma finansowanie w formie inwestycji kapitałowej, jest francuska spółka CorWave. Misją CorWave jest podniesienie standardów opieki nad pacjentami z zagrażającą życiu niewydolnością serca. Inwestycja z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji w wysokości 15 mln EUR odegrała kluczową rolę w pozyskaniu innych inwestorów w celu wsparcia francuskiego MŚP, dzięki czemu zgromadzono środki w wysokości 35 mln EUR na inwestycje w czwarty etap finansowania na rzecz CorWave. CorWave zamierza wprowadzić na rynek i rozwijać „urządzenie wspomagające pracę lewej komory serca” (LVAD), czyli rozwiązane medyczne, które znacząco wpłynie na życie osób z zaawansowaną niewydolnością serca, zmniejszając o połowę ryzyko poważnych powikłań oraz potrzebę ponownej hospitalizacji, a równocześnie poprawi znacząco jakość ich życia. Wysoki potencjał wzrostu CorWave przełoży się również na wysokiej jakości miejsca pracy w UE – podkreśla KE w komunikacie. Obecnie finalizowane są umowy inwestycyjne z pozostałymi przedsiębiorstwami. Wkrótce zostaną opublikowane informacje na ten temat. Wśród inwestycji, które zostaną zrealizowane w pierwszej turze znajdują się m.in.:
  • Hiber (Niderlandy): międzynarodowa spółka świadcząca usługi komunikacyjne i satelitarne, oferująca niedrogą łączność z internetem rzeczy na całym świecie;
  • XSUN (Francja): spółka działająca w branży samolotów zasilanych energią słoneczną, która projektuje samowystarczalne energetycznie drony, będące w pełni autonomiczne, tj. działające bez żadnej ludzkiej interwencji.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-2