reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Kolejna umowa spółki Apatora

Apator Rector Sp. z o.o., spółka zależna Apator SA, zawarła umowę z Tauron Dystrybucja SA o wartości ok. 26,3 mln PLN.

Umowa dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) wdrożonego w TD. Zgodnie z postanowieniami umowy, Tauron Dystrybucja ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu opóźnień w realizacji usług serwisowych, usług wsparcia, rozwoju, lub świadczeń gwarancyjnych oraz opóźnień dotyczących usuwania awarii lub wad. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty wynagrodzenia Apator Rector sp. z o. o., jednakże Tauron Dystrybucja może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1