reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 stycznia 2021

Apator Powogaz podpisał umowę z rosyjską spółką

Spółka zależna Apatora – Apator Powogaz SA – 30 grudnia 2020 roku zawarła ze spółką stowarzyszoną Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2021 rok.

Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień. Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln EUR netto, tj. 27,2 mln PLN (wg średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2020 r., 1 EUR = 4,5272 PLN). Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów - poinformował Apator w komunikacie.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1