reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Analizy | 29 grudnia 2020

Sektor fabless z coraz większym udziałem w rynku półprzewodników

IC Insights prognozuje, że w 2020 roku przychody firm fabless wzrosną o 22%, podczas gdy dla firm IDM ten odsetek wyniesie tylko 6%.

Istnieje wyraźna zależność pomiędzy wzrostem przychodów firm fabless i foundries, ale gdy próbujemy zestawić wzrost sprzedaży firm fabless w stosunku do IDM – sytuacja w tych dwóch sektorach zazwyczaj się różni (wykres poniżej). Firma analityczna IC Insights prognozuje, że na przestrzeni ostatniej dekady sprzedaż firm fabless wzrośnie ponad dwukrotnie: z 63,5 mld USD w 2010 roku do 130 mld USD w 2020 roku, podczas gdy dla sektora IDM sprzedaż w 2010 i 2020 roku wyniesie odpowiednio 204,3 mld USD i 265,7 mld USD. W 2002 roku sprzedaż firm fabless stanowiła tylko 13% wartości globalnego rynku półprzewodników, jednak przez następnych kilkanaście lat ten udział stopniowo się zwiększał. Spadek odnotowano w latach 2017 i 2018, wraz ze wzrostem rynku pamięci, ale już w ubiegłym roku sytuacja znowu się odwróciła i udział firm fabless w rynku półprzewodników wzrósł o 3,9 punktu procentowego do 29,7%. Szacunki na 2020 rok zakładają wzrost sprzedaży firm fabless o 22%. Analitycy IC Insights przewidują, że ten rok przyniesie nowy rekord i udział firm fabless w globalnym rynku półprzewodników wyniesie aż 32,9%. Źródło: © IC Insights
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1