reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 18 grudnia 2020

Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa w międzynarodowym porozumieniu na rzecz zrównoważonego lotnictwa

Instytucje badawcze z 13 krajów zadeklarowały prace na rzecz lotnictwa przyjaznego środowisku. Wśród wspólnych celów deklaracji „Zero Emission Aviation“ (ZEMA) jest rozwój nowych technologii dla napędów i paliw oraz rozwiązania dla miejskiej mobilności powietrznej.

W przyszłości lotnictwo nie powinno mieć praktycznie żadnego negatywnego wpływu na środowisko – do takiej konkluzji doszły organizacje badawcze tworzące Grupę ZEMA dążącej do celu jakim jest lotnictwo bezemisyjne. Strategia zorientowana wyłącznie na wzrost, stosowana w przeszłości, nie jest rozwiązaniem dla transportu lotniczego przyszłości. Grupa ZEMA uznała za niewystarczające skupienie się wyłącznie na rozwoju istniejących samolotów lub silników i postuluje opracowanie i wdrożenie nowych technologii. W tym kontekście, ważną rolę mogą odegrać paliwa, ponieważ procesy spalania są zawsze związane z emisjami. Dlatego też organizacje badawcze zobowiązały się do zaangażowania się w rozwój alternatywnych źródeł energii dla nowej technologii napędowej. Planowane są również prace nad optymalizacją tras lotów – wymagać to będzie dostarczenia odpowiednich danych oraz samolotów, które będą mogły operować ekologicznie na tych trasach. Dalszy nacisk ma zostać położony na mobilność powietrzną w mieście i loty elektryczne. Jednocześnie Grupa ZEMA zobowiązała się w swoim oświadczeniu do opracowywania tych zmian w sposób zgodny z potrzebami i wymaganiami społeczeństwa. – Pracujemy nad realizacją celów tej deklaracji poprzez udział w ambitnych programach badawczych. Razem z naszymi europejskimi partnerami zainicjowaliśmy w tym roku projekt IMOTHEP na rzecz opracowania hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez lotnictwo komercyjne. Z początkiem 2021 roku ruszy też inny europejski projekt: ASSURED-UAM, którego jesteśmy liderem, na rzecz zintegrowanego transportu dronami nad obszarami zurbanizowanymi. Rozwiązania nad którymi pracujemy pomogą skutecznie walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatu oraz przygotować się na rozwój miejskiej mobilności powietrznej, obejmującej swoim zasięgiem większe aglomeracje – mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo zgodnie z postanowieniami Światowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu z 2015 roku, ​​emisje gazów cieplarnianych do atmosfery powinny zostać zredukowane do zera w drugiej połowie XXI wieku. Z kolei „Zielony Ład” Komisji Europejskiej zawiera cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie już do 2050 r. Komisja Europejska podkreśla przy tym, że do osiągnięcia tego celu konieczne będą znaczne inwestycje.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-2