reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 14 grudnia 2020

„Badania na rynek” – 500 mln PLN na wdrożenie wyników prac B+R

Już od 13 stycznia 2021 roku będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. W puli środków znalazło się 500 mln PLN, z czego 65 mln PLN zostało przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs „Badania na rynek” ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy takie prace zakupili – informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. PLN dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln PLN dla średnich. Przyznane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych. Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc. Źródło: NCBR
reklama
reklama
September 26 2022 11:32 V20.8.33-1