reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 14 grudnia 2020

4 firmy z Małopolski ze wsparciem na rozwój innowacyjnych rozwiązań cyfrowych

Do 24 firm, w tym 4 z Małopolski, trafi 1,44 mln EUR z europejskiego projektu BOWI przeznaczone na rozwój rozwiązań cyfrowych.

Oprócz nagrody finansowej, firmy otrzymają 10-miesięczny mentoring i wsparcie biznesowe Digital Innovation Hubów uczestniczących w projekcie BOWI oraz dostęp do obiektów i infrastruktury udostępnionej przez DIHy. To wszystko w ramach konkursu organizowanego przez europejski projekt BOWI. Wśród wybranych rozwiązań znalazły się eksperymenty czterech małopolskich MŚP:
  • Transmission Dynamics Poland z inteligentnym monitoringiem schodów ruchomych, wykorzystującym technologie IIoT i AI (SmartStep),
  • Findair z wykorzystującym AI systemem monitorowania przebiegu astmy,
  • Spectator z satelitarnym systemem monitoringu dla przemysłu budowlanego,
  • Techmo ze sterowanym głosem, rozwiązanie do automatyzacji kontroli jakości w produkcji (Techmo VoiceBox for industry).
Teraz wybrani wnioskodawcy rozpoczną udoskonalanie swoich technologii przy wsparciu lokalnych hubów, w Małopolsce jest to hub4industry, DIH Krakowskiego Parku Technologicznego. Wsparcie zapewnią też partnerskie DIHy, zlokalizowane w dojrzałych cyfrowo regionach Europy, takich jak Holandia, Niemcy i Finlandia. Celem wyróżnionych eksperymentów jest dopracowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które następnie pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć potencjał rynkowy i skalę oraz zwiększyć poziom innowacyjności cyfrowej w ich regionie. Aby wziąć udział w konkursie, wnioskodawcy musieli wykazać, że ich eksperymenty wykorzystują takie technologie, jak: niskoenergetyczne systemy komputerowe zasilające CPS, cyberfizyczne i wbudowane systemy, internet izeczy, elektronika typu wearable, elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa, interfejsy człowiek-maszyna, zaawansowane lub wysokowydajne systemy komputerowe, robotyka produkcyjna, modelowanie i symulacja lub CPS dla produkcji. Do komisji konkursowej projektu spłynęło 79 wniosków z sześciu zaproszonych do konkursu regionów Europy: Łotwy, regionu Trøndelag w Norwegii, Małopolski, Nord Vest w Rumunii, Jihozápad w Republice Czeczeńskiej i regionie Yugozapaden w Bułgarii. Wybrane 24 firmy otrzymają wsparcie lokalnych Digital Innovation Hubów i nawet do 60 tys. EUR finansowania dla każdego z nich. Projekt BOWI jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej "Smart Anything Everywhere", która ma na celu rozpowszechnienie innowacji w całej Europie poprzez transfer wiedzy między różnymi regionami i ośrodkami innowacji. Celem projektu jest wspieranie współpracy pomiędzy Hubami Innowacji Cyfrowych (DIH) w całej Europie w celu zwiększenia ich zdolności do wspierania MŚP w zakresie technologii cyfrowych, a tym samym wzmocnienia regionalnej gospodarki i konkurencyjności europejskich MŚP. Źródło: KPT
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1