reklama
reklama
reklama
© Govena Przemysł elektroniczny | 10 grudnia 2020

Govena zainwestuje w maszyny

Toruńska Govena Lighting SA 8 grudnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup specjalistycznych maszyn w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego zasilacza LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy oraz ściemniaczy”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez instytucję zarządzającą RPO WK-P dofinansowania w formie pomocy zwrotnej na realizację projektu – poinformowała Govena w komunikacie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 1,893 mln PLN, a dofinansowanie wyniesie blisko 500 tys. PLN, co stanowi nie więcej niż 32,48% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Realizacja projektu ma się rozpocząć wraz z 2021 rokiem, a jego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2012 roku. Producent z branży oświetleniowej, Govena Lighting SA, istnieje od blisko 10 lat. Firma świadczy też usługi w zakresie projektowania wyrobów oraz montażu SMT i THT dla klientów zewnętrznych. Govena współpracuje m.in. z producentami liczników energii elektrycznej, kas fiskalnych oraz z wieloma odbiorcami z branży elektroenergetycznej. Projekt Goveny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarski regionu Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-2