reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Noctiluca Przemysł elektroniczny | 09 grudnia 2020

Polska technologia OLED przyciągnęła uwagę zarządzających funduszami

Noctiluca z nadsubskrybcją zakończyła emisję akcji realizowaną w formule private placement pozyskując 4,2 mln PLN. Akcje zostały objęte m.in. przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także – na zasadzie inwestycji kontynuowanej – przez zespoły funduszy VC obecnych w akcjonariacie.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii emiterów OLED nowej generacji, nad którymi pracuje Noctiluca. Rozwiązaniami spółki zainteresowane są największe koncerny z branży wyświetlaczy.
– Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów i dziękujemy im za zaufanie. Pozyskane finansowanie pozwoli nam na dalszy rozwój innowacyjnej technologii. Noctiluca to jeden z trzech graczy na świecie pracujący nad emiterami OLED nowej generacji – komentuje Mariusz Bosiak, prezes zarządu Noctiluca Kapitał z emisji umożliwi dalsze prace B+R, zwiększenie mocy produkcyjnych i związane z tym poszerzenie zespołu oraz pokrycie kosztów procesu ochrony własności intelektualnej. Część środków przeznaczona zostanie na jeden z kluczowych etapów w komercjalizacji, czyli niezależne badania właściwości emiterów Noctiluca (walidację) w czołowych międzynarodowych instytutach naukowych oraz pracę z finalnymi odbiorcami technologii. Duże zainteresowanie obecną ofertą przez inwestorów skłoniło spółkę do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej w ramach IPO, która planowana jest na drugi kwartał 2021 roku. Kolejnym krokiem będzie debiut na NewConnect – dodaje Michał Chabowski, członek zarządu Rubicon Partners Ventures, funduszu będącego inwestorem w spółce i koordynatorem zrealizowanej obecnie emisji akcji. Noctiluca prowadzi zaawansowane prace nad stworzeniem emiterów OLED, czyli związków chemicznych w postaci „proszku”, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, smartfonów, urządzeń wearables czy urządzeń VR) oraz źródeł światła (lampy). Spółka pracuje nad emiterami trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazującymi właściwości TADF (ang. Thermally Activated Delayed Fluorescence, Termicznie Aktywowana Opóźniona Fluorescencja) i hiperfluorescencję. – Producenci wyświetlaczy, ze względu na powszechne wady emiterów pierwszej i drugiej generacji, poszukują alternatywy. Opracowywane przez nas emitery nowej generacji są dużo bardziej wydajne, wymagają mniej energii do świecenia, są tańsze, a także nie wymagają metali ciężkich podczas produkcji. Są to przewagi konkurencyjne, dzięki którym już niedługo Noctiluca może zrewolucjonizować światowy rynek wyświetlaczy – wyjaśnia Piotr Trzaska, koordynator B+R Noctiluca Odbiorcą technologii Noctiluca oraz ewentualnym nabywcą własności intelektualnej (patentów) są producenci i podmioty dostarczające materiały i komponenty dla OLED, producenci paneli lub matryc, producenci wyświetlaczy, a także dostawcy oświetlenia. Według szacunków Display Supply Chain Consultants, rynek OLED jest wart obecnie ponad 30 mld USD i rośnie w tempie 26% rocznie.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2