reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2020

NCBR: niemal 90 mln PLN na projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa

Struktura bezpieczeństwa sieci 5G, ochrona użytkowników urządzeń internetu rzeczy, wczesna detekcja i unieszkodliwianie złośliwego oprogramowania – między innymi te projekty otrzymają dofinansowanie z NCBR w ramach czwartego już konkursu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

W wyniku pozytywnej oceny wniosków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy niemal 90 mln PLN na wsparcie łącznie 10 projektów B+R. Projekty bezpiecznej przyszłości cyfrowej Wśród pozytywnie ocenionych projektów część koncentruje się na rozwiązaniach dotyczących sieci 5G. Tego zagadnienia dotyczą m.in.: najlepiej oceniony projekt konsorcjum z Politechniką Warszawską w roli lidera pod tytułem „Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji” czy projekt konsorcjum z Wojskowym Instytutem Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego jako liderem p.n. „Zaawansowanie metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę dostępową i aplikacje sieci 5G”. Część projektów dotyczy zakresu internetu rzeczy (lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łuksiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, projekt „Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną”), jak również zabezpieczeń przed atakami (lider konsorcjum: Timsi Sp. z o.o., projekt: „Uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomware”). Z kolei Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zrealizuje projekt „Laboratorium badania podatności stacjonarnych i mobilnych urządzeń informatycznych oraz algorytmów i oprogramowania”, a Uniwersytet Opolski – „System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej”. Projekty otrzymają od 4 do 13 milionów złotych wsparcia z NCBR. Maksymalny okres ich realizacji to 3 lata. Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Jego celem jest wsparcie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością). Czwarty konkurs skierowany był do konsorcjów. O dofinansowanie mogły ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia. Zakres tematyczny konkursu zawierał takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2