reklama
reklama
reklama
reklama
© Danfoss Przemysł elektroniczny | 03 grudnia 2020

Danfoss łączy segmenty Heating oraz Cooling

Danfoss Climate Solutions, powstałe w wyniku połączenia segmentów Heating i Cooling, rozpocznie działalność od 1 stycznia 2021, a prezydentem segmentu będzie Jürgen Fischer, dotychczasowy prezydent działu chłodnictwa.

Z dniem 1 stycznia 2021 połączone segmenty Heating oraz Cooling utworzą Danfoss Climate Solutions, który będzie kluczowym graczem skoncentrowanym na realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i polityki klimatyczno-energetycznej ukierunkowanej na zieloną transformację na najbardziej atrakcyjnych rynkach świata. Połączenie stanowi kolejny ważny krok firmy w kierunku utrzymania pozycji lidera w obszarze chłodnictwa oraz ogrzewnictwa na świecie. Decyzja ta ma na celu zwiększenie koncentracji na potrzebach klientów oraz pełne przygotowanie się do wykorzystywania okazji w celu dalszego rozwoju firmy w przyszłości – podkreśla Danfoss. Firma zwraca przy tym uwagę, że najważniejszym przykładem działań transformacyjnych koncentrujących się na budowaniu pozycji lidera na świecie było nabycie Eaton Hydraulics, co bez wątpienia można określić kamieniem milowym w historii Danfoss. – Nasze silne portfolio, rola na świecie oraz pozycje numer jeden i dwa w obszarach zaawansowanych komponentów, rozwiązań oraz usług we wszystkich segmentach Danfoss gwarantują nam dobry start na drodze do dalszego poszerzenia naszych wpływów oraz stawania się wiodącym graczem na rynku światowym w każdym segmencie łańcucha wartości – komentuje Jürgen Fischer, który obejmie rolę prezydenta nowego segmentu Danfoss Climate Solutions. Według Danfoss ważną strategicznie przesłanką do połączenia obu segmentów jest fakt, że to właśnie instalacje grzewcze i chłodnicze odpowiadają za 40% zużycia energii w miastach. W sytuacji postępującego procesu urbanizacji oraz ogólnoświatowej koncentracji na zrównoważonej transformacji, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań z zakresu energooszczędności umożliwi redukcję globalnej emisji gazów cieplarnianych generowanych przez budynki – zapewnia Danfoss. – Możemy obsługiwać naszych klientów znacznie efektywniej powołując do życia organizację, która swoją działalnością obejmować będzie wszystkie kluczowe zastosowania z zakresu ogrzewnictwa i chłodnictwa. Już teraz jesteśmy w stanie stwierdzić, że pompy ciepła będą głównym źródłem energii w przyszłości. Oczywiście te zasilane energią odnawialną. Wprowadzamy również rozwiązania umożliwiające odzyskanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych w supermarketach lub z centrów danych i jego ponowne wykorzystanie w lokalnych sieciach ciepłowniczych– dodaje Jürgen Fischer.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1