reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 01 grudnia 2020

Amica podsumowuje trzeci kwartał 2020 roku

Grupa Amica zanotowała w trzech kwartałach 2020 roku zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (ponad 2,1 mld PLN), co przy wzroście marży EBITDA o 1,5 pkt. proc. oznaczało wypracowanie 181,1 mln PLN wyniku EBITDA (+21,6% rdr).

Mocniej wzrosła rentowność na poziomie wyniku brutto (+1,7 pkt proc.), dzięki czemu zysk brutto zwiększył się o 39,3% rdr, do 130,4 mln PLN. W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 10%, zysk operacyjny o 65%, a zysk brutto – aż o 80% w ujęciu rok do roku. – W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Koniunktura rynkowa wspiera nas również w czwartym kwartale, choć oczywiście kluczowy będzie grudzień, który historycznie zawsze był okresem wzmożonej sprzedaży AGD – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych. W Polsce sprzedaż Grupy Amica w okresie trzech kwartałów wzrosła o 6,6% rdr, przy czym dynamika rośnie z kwartału na kwartał przy obserwowany wzmocnieniu kanałów internetowych. Z kolei w samym trzecim kwartale w Europie Zachodniej sprzedaż była wyższa o ponad 22%, co pozwoliło na odrobienie niższej sprzedaży z pierwszego półrocza. W tym regionie spadek sprzedaży wystąpił w Wlk. Brytanii (głównie kwestia dostępności towarów importowanych z Dalekiego Wschodu), podczas gdy wzrostowym rynkiem były Niemcy, a marże zwiększyły się zarówno w Niemczech, jak i we Francji. W Skandynawii sprzedaż była stabilna, natomiast przesunięty w czasie względem Zachodu lockdown w Rosji spowodował spadki sprzedaży w tym kraju, których nie zrekompensowały wzrosty na innych rynkach wschodnich. Z kolei na rynkach południowych wyższa sprzedaż w Czechach i Słowacji nie skompensowała niższej sprzedaży w Rumunii. Amica zwraca uwagę, że patrząc na poprawę marży zysku na sprzedaży w okresie trzech kwartałów br. o 0,7 pkt proc., należy wskazać na wzrost rentowności sprzedaży towarów w ślad za zmianą ich portfolio we Francji i Polsce oraz dzięki niższym cenom zakupu. Znaczenie miały również niższe ceny zakupu komponentów do produkcji. Z kolei niższe koszty sprzedaży dotyczą głównie kosztów logistyki, a istotny spadek kosztów ogólnego zarządu to w główniej mierze efekt działań oszczędnościowych, podjętych w związku z COVID-19. Złożyły się na to niższe koszty działań marketingowych i komunikacyjnych oraz niższe koszty administracyjne. – Grupa Amica zakończyła trzeci kwartał z bardzo dobrą sytuacją płynnościową i silnym bilansem – informuje polski producent AGD. W ramach działań optymalizacyjnych kapitału obrotowego zmniejszono wielkość zapasów. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych zostało zredukowane o 35%, do 298,6 mln zł, a wskaźnik ogólnego zadłużenia zniżył się do 0,53. Solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - pomimo wypłaty 22,6 mln PLN dywidendy i uruchomienia inwestycji rozwojowych - przełożyły się na wysoki stan gotówki (227 mln PLN, +191%). Wyraźnie wzrosły wskaźniki płynności, a wskaźnik dług netto do EBITDA spadł poniżej 1,2. Jak podkreśla Michał Rakowski, bezpieczne wskaźniki wskazują na dobre przygotowanie firmy na ewentualne skutki kolejnych fal pandemii. © Amica
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2