reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 30 listopada 2020

SoftBlue zapowiada rozwój w obszarze IoT i planuje emisję akcji na ten cel

SoftBlue intensyfikuje działania związane m.in. z systemem służącym do zarządzania produkcją i energią. Środki na rozwój oferty IoT firma chce pozyskać z publicznej emisji akcji zaplanowanej na styczeń 2021 roku.

– Z uwagi na to, że działamy na stabilnym i perspektywicznym rynku, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu naszej oferty dedykowanej przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym, w tym fabrykom i firmom z sektora spożywczego. Aktualnie rozwijamy projekty z obszaru IoT, których celem jest podniesienie efektywności oraz oszczędności naszych klientów – mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue SA. – Środki na rozwój kilku rozwiązań IoT będą pochodzić z planowanej na styczeń 2021 publicznej emisji akcji SoftBlue. Emisja akcji obejmować będzie łącznie nie więcej niż 46 801 250 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,22 zł za jedną akcję. Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru dla aktualnych akcjonariuszy naszej spółki – informuje Michał Kierul. Podczas WZA spółki, zwołanym na 23 grudnia, podjęte zostaną uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SoftBlue, poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy, a tym samym wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu spółki (szczegóły w projektach uchwał spółki). Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Dzień poboru ustalono na 11 stycznia 2021 roku – informuje SoftBlue. SoftBlue działa m.in. w obszarze IoT. Wśród autorskich projektów spółki są: mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. Pozwala on zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest też autorem systemu AirDron, który dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Najnowszym rozwiązaniem firmy z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler, czyli rejestrator do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. SoftBlue działa również w segmencie software oraz w obszarze badań naukowych. Spółka posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. W ramach działu B+R funkcjonują laboratoria informatyczne, mechaniczne oraz elektroniczne. Spółka aktualnie intensyfikuje działania związane z budową inwestycji B+R – Centrum dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na 2021 r.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1