reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 listopada 2020

Ruszyła piąta edycja programu dla start-upów KPT ScaleUP dla Przemysłu 4.0

Starannie wybrane start-upy rozpoczęły właśnie półroczny program wsparcia prowadzony przez KPT ScaleUP. Młode firmy będą współpracować m.in. z Grupą TAURON, Grupą Azoty czy ASTOR nad innowacjami umacniającymi czwartą industrialną rewolucję.

Oficjalny start KPT ScaleUP nastąpił wraz z pierwszym spotkaniem wszystkich wspieranych start-upów z zespołem akceleratora. Podczas webinarium prowadzonego w formule warsztatowej omówiono plan działania na najbliższe tygodnie, a start-upy przybliżyły swoją działalność i opowiedziały o tym, w jaki sposób ich produkty, usługi czy technologie poprawią funkcjonowanie firm z szeroko rozumianego Przemysłu 4.0. Listopadowa inauguracja piątej już odsłony programu KPT ScaleUP była zwieńczeniem ogólnopolskiej rekrutacji i selekcji start-upów. Podczas tej pierwszej młode spółki nadsyłały swoje propozycje własnych innowacji, które dzięki akceleratorowi miałyby zostać przekute we wdrożenia. Selekcja służyła zaś wyborowi tych startupów, które najpełniej odpowiedziały na potrzeby technologiczne przemysłowych gigantów, które na kolejne pół roku wezmą startupy pod swoje skrzydła. Ostatecznie na finałową listę akcelerowanych start-upów głosem ekspertów trafiły następujące spółki: ai2device, AppsBow Group, DOC AI, Kayon, nsFlow, Photo-4-Chem oraz Sezo. – Już pobieżny przegląd ich profilów działalności pokazuje różnorodność oferowanych rozwiązań.W tej edycji akceleracji rozwijane będą takie innowacje jak żywice fotoutwardzalne do druku 3D, systemy do przewidywania i zapobiegania awarii maszyn, narzędzie szkoleniowe dla rafinerii oraz elektrowni czy też inteligentny obieg dokumentów wraz z odczytem danych i ich przesłaniem do baz użytkownika. Bardzo cieszy fakt, że nawet w piątej odsłonie naszego akceleratora jesteśmy pozytywnie zaskakiwani pomysłowością startupów. Dzięki temu wspierane przez nas rozwiązania będą stanowić rzeczywistą wartość dodaną dla Przemysłu 4.0 – komentuje Angelika Popławska, kierownik programu KPT ScaleUP. Wspomniane start-upy będą ściśle współpracować z tzw. odbiorcami technologii, czyli przemysłowymi firmami zaangażowanymi w akcelerator KPT ScaleUP. Firmy te wyodrębniły ze swych struktur zespoły oddelegowane właśnie do kooperacji z młodymi spółkami, ulepszaniem ich rozwiązań na podstawie eksperckiego know-how oraz testowania startupowych innowacji w rzeczywistym środowisku. Odbiorcami technologii w piątej edycji KPT ScaleUP są: ASTOR, Grupa AZOTY, Grupa TAURON, Warbud oraz Woodward. Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Źródło: KPT
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-2