reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 listopada 2020

Sonel podwaja zasoby gotówkowe

Środki pieniężne Grupy produkującej aparaturę pomiarową zwiększyły się w tym roku do ponad 15 mln PLN. Na kwartał przed końcem roku czysty zysk przekracza 11 mln PLN.

Po trzech kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły r/r o blisko 9% do 87,6 mln PLN. Blisko 90% udział w sprzedaży miał jednostka dominująca – Sonel SA. Podmiot indyjski wypracował przychody na poziomie 2,67 mln PLN wobec 1,24 mln PLN w analogicznym okresie 2019 r. Spółka indyjska osiągnęła dodatni wynik na poziomie 182 tys. PLN. Inny podmiot zależny - Foxytech uzyskał 6,2 mln PLN przychodów, co pozwoliło zanotować dodatni wynik na poziomie 12 tys. PLN. – Podmiot dominujący prowadzi rentowną działalność, notując wzrosty na każdym poziomie rachunku wyników. Osiągnięto sprzedaż na poziomie przeszło 13% wyższym niż w roku 2019 za podobny okres oraz wypracowano praktycznie całą kwotę zysku Grupy – czytamy w raporcie kwartalnym Sonela. W pierwszych 9 miesiącach 2020 roku zysk operacyjny Grupy wyniósł 12,4 mln PLN (+51,5% r/r), a czysty zysk sięgnął 11,15 mln PLN (+57%). W samym III kwartale przychody stanowiły 25,5 mln PLN, co przełożyło się na uzyskanie 2,9 mln PLN wyniku EBIT i 2,5 mln PLN zysku netto. Na koniec września stan środków pieniężnych Grupy wynosił 15,3 mln PLN wobec 7,96 mln PLN z końca zeszłego roku. Przepływy operacyjne za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zbliżyły się do 10 mln PLN. Z raportu kwartalnego wynika, że pandemia choroby Covid-19 nie miała znaczącego wpływu na działalność spółki w 2020 roku. – Popyt na wyroby emitenta utrzymywał się w I półroczu 2020 na wysokim poziomie. W III kwartale było podobnie, ale siła popytu nieznacznie zmalała. Popyt na wyroby termowizyjne nieznacznie wzrósł. Nie odnotowano trwałego zamknięcia żadnego rynku zbytu. Administracyjne ograniczania działalności przez władze nie dotykają szczególnie spółki – informuje spółka w raporcie kwartalnym. Wśród czynników, które będą wpływać na wyniki kolejnych kwartałów jest dalszy rozwój sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Duże znaczenie będą miały też prace nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz potencjalnych nowych zagranicznych rynków zbytu. – Pojawienie się w ubiegłym roku na rynku flagowego miernika w grupie mierników wielofunkcyjnych – miernika instalacji elektrycznych MPI-540, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno na rynku krajowym, jak i rozwiniętych krajów europejskich. Miernik oferuje wszystkie funkcje niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, ale także jakości energii, co w połączeniu z doskonałą ergonomią zapewniło mu pozycję lidera w skali światowej w tych obszarach pomiarów. Obecnie spółka wprowadziła na rynek kolejną wersję przyrządu: MPI-540PV. Nowy miernik jest zaprojektowany z myślą o elektrykach, którzy zajmują się także instalacjami fotowoltaicznymi. Ich liczba w okresie ostatnich dwóch lat gwałtownie rośnie, a do wpięcia instalacji do sieci potrzebny jest protokół z jej pomiarów, automatycznie generowany przez miernik. Z uwagi na ulgi podatkowe i dotacje z programu „Mój prąd” przewiduje się dalszy wzrost liczby nowych instalacji – dodaje Sonel. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1