reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 23 listopada 2020

Apator pozyskał dodatkowe zamówienia

Zarząd Apator SA poinformował o uzyskaniu dodatkowych zamówień w ramach realizacji kontraktu "Rynek Mocy". Łączna wartość tych zamówień na dzień publikacji raportu (20 listopada) wynosi 23,5 mln PLN.

Kontrakt, o którym zarząd informował w raporcie bieżącym nr 19/2020, dotyczy dostaw 3-fazowych liczników energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 (małych i średnich przedsiębiorstw) na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy – czytamy w komunikacie. Raport nr 19 z lutego 2020 roku dotyczył zawarcia umów z firmami Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA i Enea Operator Sp. z o.o., w których wspólnie ogłoszonym przetargu oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza. Apator wskazuje, że w ramach w/w kontraktu zrealizował już wszystkie zamówienia podstawowe oraz opcje o łącznej wartości 95,2 mln PLN. Dostawa dodatkowych zamówień nastąpi w terminie do lutego 2021 roku.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2