reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 listopada 2020

Grupa Apator zwiększa przychody i zyski

Po trzech kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są o około 10% (+62,3 mln PLN) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9% r/r (+4 mln PLN).

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych.
W trzecim kwartale 2020 roku światowa gospodarka nadal zmagała się ze skutkami trwającej pandemii, natomiast Grupa Apator odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe za sprawą wcześniej pozyskanych kontraktów, a także aktywnego poszukiwania innych szans sprzedażowych – stwierdza Apator. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w tym okresie poziom 244,1 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 11%. Jego motorem była w głównej mierze sprzedaż krajowa w segmencie Energii Elektrycznej, tj. kontynuacja dostaw dużych wolumenów liczników inteligentnych w ramach kontraktu „Rynek Mocy”. Rosnący udział sprzedaży krajowej to także efekt dostaw większych partii gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym dla PSG oraz (po przejściowym zahamowaniu sprzedaży w IIQ) także wodomierzy dla spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie, dzięki konsekwentnej kontroli kosztów SG&A, odnotowano wysoki, ponad 20-procentowy wzrost zysku ze sprzedaży, EBITDA wyższą o 2,1 m PLN r/r oraz zysk netto i rentowność wyższe r/r odpowiednio o 16,3% i 0,3 p.p. – czytamy dalej w komunikacie. Apator osiągnął wzrost skonsolidowanych przychodów o 10% r/r (706,1 mln PLN), przy EBITDA na poziomie 99,7 mln PLN (+2%) oraz zysku netto w wysokości 49,3 mln PLN (+9%). Grupa zanotowała w omawianym okresie zwiększoną dynamikę obrotów krajowych, przy nieco niższej sprzedaży eksportowej, co wynika z przesuwanych zamówień w związku z pandemią koronawirusa. Zysk brutto ze sprzedaży utrzymał się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo że dostarczany w ramach zamówień miks produktowy był mniej korzystny marżowo oraz ponoszono dodatkowe koszty związane z pandemią. Zysk ze sprzedaży wzrósł o 9%, tj. o 5,2 mln PLN r/r, głównie dzięki dyscyplinie kosztowej (optymalizacja kosztów stałych). Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na wysokim poziomie 60 mln PLN (poziom porównywalny r/r), natomiast EBITDA wzrosła r/r o 2% osiągając poziom 99,7 mln PLN. Dzięki dodatnim różnicom kursowym oraz dodatniemu wynikowi na transakcjach walutowych, wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 5,3 mln PLN) wyższy niż w trzech kwartałach 2019 r. W efekcie zysk netto Grupy Apator po 3 kwartałach 2020 r. ukształtował się na poziomie 49,3 mln PLN, tj. o blisko 9% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7,0% i była porównywalna r/r. – Od początku roku koncentrowaliśmy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Włożyliśmy sporo wysiłku, aby w oczach naszych partnerów biznesowych pozostać niezmiennie wiarygodnym partnerem – nawet w tak trudnym i wymagającym otoczeniu – mówi Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Ostatnie miesiące były czasem zdobywania cennego doświadczenia, które wykorzystamy także w przyszłości. Łatwiej będzie nam działać, gdy gospodarka wróci na swoje normalne tory – dodaje prezes Apatora. Spółki Grupy Apator kontynuują realizację planów rozwojowych i inwestycyjnych. Jednym z priorytetów strategicznych Grupy jest dalsza robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz rozwój oferty, zwłaszcza rozwiązań hardware i software dla inteligentnych sieci energetycznych, wodnych i gazowych. W ciągu 3 kwartałów 2020 roku Grupa przeznaczyła 41,8 mln PLN na wydatki inwestycyjne, w tym ok. 15 mln PLN na działalność R&D oraz nowe produkty. W listopadzie Apator Elkomtech, spółka tworząca dotychczas rozwiązania software’owe dla energetyki, w wyniku finalizacji umowy z Atrem rozszerzyła swoją ofertę o produkty IT dla sektora gazu, przejmując kompetencje i wypracowane rozwiązania zespołu IT. Inwestycja pozwoli na przygotowanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o inteligentne gazomierze, które w swoim portfolio posiada Apator Metrix. Apator zaoferuje klientom z branży gazowniczej nowe rozwiązania w obszarach zbierania danych z urządzeń telemetrycznych oraz systemów GIS’owych. Grupa Apator kontynuuje także optymalizację majątku - w efekcie w 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Pszowie, w Pniewach oraz Świdnicy na łączną kwotę 5,2 mln PLN (wpływ na wynik 3,3 mln PLN). Ponadto w lipcu 2020 r. zawarto przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz, za cenę 63,5 mln PLN. Ta transakcja związana jest z procesem przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w bezpośrednie okolice Poznania. W listopadzie 2020 r. Apator Powogaz zawarł przedwstępną umowę dotyczącą budowy nowoczesnego zakładu produkującego wodomierze oraz ciepłomierze, który pozwoli na zdecydowane zwiększenie mocy wytwórczych i efektywności produkcji. – Zgodnie z naszymi planami nowa, zautomatyzowana fabryka powstanie w terminie do końca lutego 2022 r. w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji tj. w miejscowości Żerniki w pobliżu Poznania, na przecięciu istotnych węzłów komunikacyjnych – informuje Arkadiusz Chmielewski, członek zarządu Apator SA, działający także w zarządach Apator Metrix i Apator Powogaz. – Przygotowujemy się tym samym do zdecydowanego zwiększenia skali produkcji nowych, bardzo perspektywicznych wyrobów tj. wodomierzy ultradźwiękowych z rodziny Ultrimis – dodaje Arkadiusz Chmielewski. W związku z dynamicznym rozwojem rynku OZE (głównie fotowoltaiki) w Polsce, Grupa Apator zadeklarowała współpracę w ramach inicjatywy „Przemysłowy Panel PV” koordynowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz zgłosiła akces do Porozumienia sektorowego pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem inicjatyw jest współpraca polskich producentów i Rządu RP na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w kraju. Grupa Apator jest obecnie znaczącym dostawcą na rynek polski prosumenckich liczników dwukierunkowych energii elektrycznej (z komunikacją i bez komunikacji) stosowanych w mikroinstalacjach PV (paneli fotowoltaicznych), a także specjalistycznej aparatury do łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych w farmach PV. Grupa rozwija również rozwiązania służące do zarządzania przepływami energii w instalacjach i sieciach wewnętrznych zawierających generację PV oraz zapewniających integrację rozproszonych źródeł energii z nowoczesną wielkoskalową siecią energetyczną smart grids. © Apator
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1