reklama
reklama
reklama
© blotty dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Aplisens utrzymuje rentowność

Po III kw. 2020 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 81,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 13,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 11 mln zł zysku netto.

Pomimo presji związanej z pandemią koronawirusa Grupa Aplisens utrzymała wysokość marży brutto (34 proc.), a także w III kw. 2020 r. osiągnęła sprzedaż w wysokości 30 mln zł (13,7 proc. wzrost kw./kw.), co jest trzecim najwyższym kwartalnym wynikiem w historii spółki.
W III kw. 2020 r. skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Aplisens osiągnęły wartość 30,0 mln zł, EBIT 5,5 mln zł, natomiast wynik netto 4,6 mln zł. - Bieżący rok jest z wielu powodów wyjątkowy. Dynamika zmienności rynku, a co za tym idzie niepewności osiągnęły niespotykaną dotychczas skalę. Mimo tych bezprecedensowych warunków Aplisens ma za sobą trzy udane kwartały. Zbliżony poziom wypracowanych przychodów, powtarzalny poziom wygenerowanych operacyjnych przepływów pieniężnych oraz utrzymanie wysokości marży brutto są potwierdzeniem stabilności prowadzonego biznesu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa Grupy, pomimo perturbacji związanych z pandemią COVID-19, jest bezpieczna. Przypomnę, że w tym roku Aplisens po raz dziewiąty z rzędu wypłacił dywidendę, a także przeprowadził skup akcji własnych. Stan środków pieniężnych oraz aktywów finansowych wyniósł na koniec III kw. ponad 20 mln zł – podkreśla Adam Żurawski, prezes Aplisens SA. Po trzech kwartałach bieżącego roku największy udział (37,7 proc.) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek dawnej WNP, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 30,7 mln zł (-5,9 proc. r/r). Przychody z rynku krajowego (35,6 proc.) osiągnęły wartość 29 mln zł (-5,3 proc. r/r), natomiast z Unii Europejskiej 17,6 mln zł (-8,8 proc. r/r), co stanowi 21,5 proc. ogółu sprzedaży Grupy. W ocenie zarządu Aplisens SA najbardziej perspektywicznymi rynkami poza obszarem UE są między innymi: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz w dłuższej perspektywie Chiny, a także USA. - Bardzo ostrożnie podchodzimy do jakichkolwiek projekcji dotyczących najbliższych miesięcy. Mijający rok upływa pod znakiem ogromnej zmienności. Na wszystkich rynkach, na których działa Grupa, problemem jest przesuwanie inwestycji. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli w czwartym kwartale zdołamy osiągnąć płaską sprzedaż w ujęciu rok do roku. Sytuacja rynkowa skłoniła nas do zrewidowania planów inwestycyjnych - z powodu pandemii uzyskanie certyfikatów dopuszczających nasze najważniejsze wyroby na rynki USA i Kanady może się przesunąć na I kw. 2021. W kolejnych latach te obszary będą miały wpływ na naszą sprzedaż – mówi Adam Żurawski. 6 sierpnia br. Aplisens dziewiąty rok z rzędu wypłacił dywidendę. W tym roku z tego tytułu do akcjonariuszy trafiło blisko 3 mln zł (0,25 zł/akcję). Od 2012 r. dywidenda mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł.
APLISENS S.A. jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje urządzenia do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada laboratorium ciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największe w Polsce laboratorium dużych przepływów przeznaczone do kalibracji przepływomierzy.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1