reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Rusza budowa Parku Technologii Kosmicznych

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodztwa Lubuskiego podpisano umowę na budowę Parku Technologii Kosmicznych. Wykonawcą inwestycji będzie firma Nickel Sp. z o.o.

Pierwotnie w ramach projektu, wpisanego do Kontraktu Terytorialnego w grudniu 2014 roku, przewidywany był radioteleskop, którego inicjatorem był prof. Janusz Gil z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na bazie tego przedsięwzięcia postanowiono zbudować Park Technologii Kosmicznych. W 2015 roku wystąpiono do rządu o zmianę zapisów w Kontrakcie Terytorialnym, co udało się osiągnąć dzięki wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jednym z warunków było także wyłonienie firmy, która zostanie partnerem projektu. W wyniku przetargu wybrana została firma Hertz, która ma już doświadczenie w tym zakresie w Europie i na świecie. Kolejnym warunkiem była współpraca z uczelnią - partnerem projektu został Uniwersytet Zielonogórski. W ubiegłym roku otwarty został zielonogórski oddział Centrum Badań Kosmicznych. Projekt w zdecydowanej części będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Umowa na pierwszy etap budowlany została podpisana 9 listopada, a prace mają się zakończyć w grudniu 2022. Następny etap to wyposażanie Parku. – Na ten cel również mamy zaplanowane środki finansowe, nie tylko w regionalnym programie, ale duża część to wkład własny samorządu województwa, tj. ponad 18 mln PLN – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Jak zaznacza członek zarządu Marcin Jabłoński, samorząd będzie czynił starania żeby jeszcze zwiększyć zakres i wartość projektu. – Zgłosiliśmy go do Krajowego Programu Odbudowy. Chcemy poszerzyć jego zakres o to, co się wiąże z kształceniem lotniczym. To są kierunki, które mają pewne tradycje w regionie i wiążemy z nimi nadzieje – powiedział Jabłoński. – Park Technologii Kosmicznych ma duże przełożenie na region. Dla Uniwersytetu Zielonogórskiego Park będzie dobrym zapleczem do wspólnych prestiżowych projektów z Centrum Badań Kosmicznych PAN – podkreślał prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju UZ. Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych wart jest łącznie 60,7 mln PLN. Dofinansowanie z UE: 41,9 mln PLN; wkład własny z budżetu województwa: 18,7 mln PLN oraz z firmy Hertz Systems: 607 tys. PLN.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama