reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Katarzyna Nowosielska-Augustyniak Przemysł elektroniczny | 12 listopada 2020

Instytut Lotnictwa finalizuje międzynarodowy projekt

Kończą się prace związane z projektem Enhanced RPAS Automation (ERA), w który zaangażowany jest Zakład Awioniki w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa. Na początku lipca 2020 roku odbył się ostatni przegląd projektu podsumowujący dotychczasowe prace.

Celem projektu, będącego przedsięwzięciem ad-hoc Europejskiej Agencji Obrony, było umożliwienie samolotom bezzałogowym poruszania się w niesegregowanej europejskiej przestrzeni powietrznej. Uczestniczyło w nim 16 partnerów z pięciu państw: Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Szwecji. Liderem projektu był niemiecki Airbus Defence and Space, natomiast liderem etapu demonstracji i weryfikacji systemu (Work Package – Demonstration & Verification) – Politechnika Rzeszowska. Zespół Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zaangażowany był w budowę demonstratora systemu automatycznego kołowania na platformie badawczej – samolocie doświadczalnym MP-02 Czajka, należącym do Instytutu. Prowadzone przez Instytut prace obejmowały adaptację samolotu poprzez:
  • identyfikację modelu matematycznego samolotu do projektu modułu kierowania samolotem podczas kołowania,
  • dobór i zabudowę serwomechanizmów sterujących wychyleniem koła przedniego, dźwignią hamulca i silnikiem,
  • projekt i wykonanie komputera sterującego elementami wykonawczymi,
  • projekt i wykonanie układu zasilania urządzeń systemu automatycznego kołowania,
  • projekt mocowania zewnętrznego i regału wewnętrznego do instalacji czujników i komputerów,
  • organizację montażu urządzeń opracowywanych przez partnerów,
  • organizację sześciu kampanii testowych na lotnisku Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce.
– Mieliśmy okazję, by poznać organizację pracy w międzynarodowym zespole i podpatrzeć dobre praktyki. Nawiązaliśmy nowe kontakty, a ostatnie sesje badań pokazały, że zespół AutoTaxi jest zgrany i może pracować efektywnie. Co najważniejsze, zdobyliśmy wiedzę z zakresu projektowania. Nasze raporty techniczne i prezentacje w gronie konsorcjum spotykały się z pozytywnym odbiorem. Podsystemy zaprojektowane przez Zakład Awioniki, po modyfikacjach, działały poprawnie – mówi dr inż. Jerzy Graffstein, kierownik projektu ERA po stronie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa. Ostatecznie demonstracje odbyły się w formie wirtualnej i obejmowały pokaz filmów i symulacji, a poziom gotowości technologicznej (TRL) systemu AutoTaxi oceniono na 4–5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to placówka badawcza specjalizująca się w technologiach lotniczych, kosmicznych i bezzałogowych. Prowadzi też badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2